Új vezetési- és szervezeti  kultúra kialakulásának szükségszerűsége

CHN 7. évad program (2017-2018)

A Coaching Határok Nélkül (CHN) rendezvénysorozat célja, hogy Magyarországra hozza a nemzetközi coaching szakma és a vezetőfejlesztés elismert – nemzetközi viszonylatban is a legkimagaslóbb tudású – szakértőit, akik segítenek eligazodni a változatosságában és mélységében is folyamatosan alakuló és megújuló coaching és fejlesztő világ aktualitásai között. Az évad folyamán 7 alkalommal egy új téma és egy új előadó mutatkozik be.

2017 októbertől 2018 júniusig

(az előző évadhoz hasonlóan) a workshopok nagyon interaktívak, angol nyelven zajlanak, de az áprilisi és júniusi workshopok kivételével a workshopokon szinkrontolmácsolást biztosítunk. A CHN workshopok fix dátumokkal előre megszervezve futnak, ami lehetővé teszi, hogy a résztvevők előre tervezzenek, és az érdeklődésük vagy szakterületük szerint kiválasszák a kedvükre való nemzetközi képzési programot. A CHN útján már több mint 6 éve nekünk is lehetőségünk van itthon tanulni a világ legjobbjaitól.

Összefoglaló

2017. október – 2018. június 7. évad

Októberben motiváció a téma.

Novemberben kreativitás kerül a fókuszba.

Januárban a diverzitás, a sokszínűség, mint érték, a téma, ami egyre jobban versenyelőnyt jelent, különös tekintettel a nők bevonására.

Februárban egy sport coach fordítja le a sportban tapasztalható eredmény orientáltságot és eredmény mérést az üzleti élet célkitűzéseire, teljesítmény menedzselésére és mérésére.

Március a VÁLTOZÁS-ról szól gyakorlati példák és előre mutató tapasztalatok útján egy frissen megjelent könyv mentén elemezzük a legizgalmasabb változás siker történeteket.

Április a team coaching jegyében zajlik, egyéni coaching tudásra építve fel az oly népszerű és felfutóban lévő team coachingot.

Június a határokon átnyúló vezetésről fog szólni.

 

Program

2017. október – 2018. június 7. évad

2017. október 27. Carole Gaskell – Hogyan használjuk a motivációt a teljesítmény javítására – Izzítsuk fel a belső tüzet!
A workshopot 2018. január 29-én megismételjük!

2017. november 28. David J Hall – Elpazarolt gondolatok! A kreativitás stratégiai szerepe

2018. január 19. Rina Goldenberg Lynch – Diverzitás, befogadás és elfogadás – az igazi versenyelőn

2018. január 29. Carole Gaskell – Hogyan használjuk a motivációt a teljesítmény javítására – Izzítsuk fel a belső tüzet!
ISMÉTLÉS

2018. február 15. Keith Antoine – Hogyan érjük el a kívánt teljesítményt – a coaching és a teljesítményt igazoló adatok összefésülése. Mit tud a teljesítmény menedzsment tanulni a sport coachingból.

2018. március 22. Neil Scotton – Nagy változások előidézése: melyek azok a bölcsességek, tudás és tapasztalat,  amik inspirálnak, segítenek jól vezetni és nagy változásokat végrehajtani

2018. április 26. Georgina Woudstra – Kapcsolati Team Coaching mesterfokon: jó team kapcsolatok és kapcsolódások kialakítása a kiváló teljesítmény érdekében

2018. június 7. Anthony Kasozi – Hatékony vezetés és irányítás, szervezeti és kulturális határokon át


A workshopot 2018. január 29-én megismételjük!

2017. október

Hogyan használjuk a motivációt a teljesítmény javítására Izzítsuk fel a belső tüzet

Előadó:    Carole Gaskell coach, előadó, író www.fullpotentialgroup.com

Bemutatkozik az előadó

Carole Gaskell elismert coach, inspiratív előadó és nagysikerű könyvszerző az emberekben rejlő potenciál kiaknázása és a vezetői fejlesztés területén. Számtalan televíziós és rádióadás-ban szerepelt, valamint rendszeresen publikál üzleti, országos és fogyasztói folyóiratokban. Carole képességeit előadóként, vezetői csapat facilitátorként, felsővezetők és csapataik coac-haként is hasznosítja, annak érdekében, hogy elérjék teljesítőképességük maximumát és szer-vezeteiken belül magas színvonalú kultúrát teremtsenek. Energikus, kreatív elkötelezettsége aziránt, hogy pozitív változást eredményezzen mind az egyén, mind a szervezetek életében Carole-nak a szenvedélye lett, és az üzleti világban is ez hajtja. A „Full Potential Group”-ot – Európa egyik legrégebben alapított és az egyik legnagyobb elismertségnek örvendő speciális coaching és vezetőfejlesztő cégét 1997-ben hozta létre. Carole  első számú előadója volt számos, az Egyesült Királyságban és a világ különböző helyszínein rendezett konferenciáknak, többek között a CIPD-n az Egyesült Királyságban és az ázsiai- csendes-óceániai térségben, és előadott különböző befektetési konferenciákon és Vistage vezérigazgatói csoportoknál. Többek között az alábbi vállalatoknál tartott előadáso-kat: Ageas, Alzheimer’s Society, Harrods, Heinz, Hilton Hotels, Lend Lease, Mercer, Natio-nwide Building Society, Starbucks, Tesco, VW Group, William Hill és a United Utilities, valamint sok kis- és középvállalatnál Egyesült Királyságban. “A Full Potential előadás, amit Carole a Mercer’s Global Investment Forum-on tartott, fan-tasztikus sikert aratott. Provokatív és tanulságos volt, érdekfeszítő megbeszéléseket generált. A kommunikáció és az együttműködés optimalizálása azáltal, hogy megismerjük a különböző személyiségtípusokat kulcsfontosságú a sikerhez minden fajta üzleti kapcsolatban.” Linda Russheim Mercer’s Befektetési Társaság globális marketing vezetője

Időpont:
2017. október 27.     9.00 – 16.00
újra: 2018. január 29.    9.00 – 16.00 (Helyszín: Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.))

A workshop tervezett tartalma

Mi az, ami igazán motiválja Önt, vagy a munkatársait? Hogyan lehet a motivációt pontosan mérni? Ahhoz, hogy teljes erőbedobással dolgozzunk, motiváltnak kell lennünk, ami ösztönzi a telje-sítményt. A Hay Group kutatásai szerint a nagymértékben elkötelezett alkalmazottak 50%-kal nagyobb valószínűséggel múlják felül a teljesítmény célokat, és azok a vállalatok, amelyek legjobban tudják bevonni dolgozóikat, 4 és félszeres bevétel növekedést érnek el – ez a meg-növekedett forgalom, termelékenység és jövedelmezőség legfőbb kulcsa. Saját motiváló mozgatórúgóink megértésével időt, energiát takarítunk meg, valamint radikáli-san javítjuk a saját teljesítményünket, elégedettségünket és eredményeinket azáltal, hogy a viselkedések mélyére ásunk és mélyebben megvizsgáljuk, hogy mi hajt minket előre – meg-nézzük a MIÉRTET. Carole Gaskell ismerteti a motiváció gyökereit, segít felismerni saját és csapata-ink/szervezetünk motivációs ösztönzőit annak érdekében, hogy ismét felizzítsuk a szerveze-ten belüli tüzet, és hogy megértsük, hogyan lehet elérni és pontosan mérni a motivációt. En-nek messzire mutató jelentősége van saját magunk energizálása céljából és abból a szem-pontból is, hogy egy vezető igen komoly hatást tud majd elérni, ha tudja, melyek azok a moti-vációs mozgatórugók, amelyeket „meg kell nyomnia” a munkatársainál, ha csúcsteljesítményt akar elérni.

A workshop végére a résztvevők:

 • Megértik, mi az, ami az embereket motiválja és miért kritikus fontosságú a motiváció az üzleti teljesítményhez
 • Megismerik a motiváció 3 gyökerét
 • Tisztázzák, hogy mi az, ami motiválja őket – megtudják az összesített motivációs pontszámukat, valamint a 3 legjobb és a 3 leggyengébb motiváló tényezőjüket
 • Megismerik a 9 különböző, munkát és jó teljesítményt motiváló tényezőt és azt, hogy ezeket hogyan lehet másokban felismerni
 • Megtanulják, mik azok a mozgatórúgók, amelyekkel saját magukat és másokat moti-válhatnak
 • Megtudják, hogyan lehet mérni és nyomon követni a motivációs szinteket
 • Elsajátítják azt, hogy hogyan lehet a motivációt az egyénekre, csapatokra és az egész szervezetre kiterjeszteni


2017. november

Elpazarolt gondolatok!  – A kreativitás stratégiai szerepe

Előadó:   David J Hall

vezérigazgató, vendégtanár, cégalapító

Bemutatkozik az előadó
David J Hall 2011-ben megalapította az Ideas Centre-t (Ötletközpont), ami a kreativitás és az innováció iránt érzett szenvedélyéből fakadt. Korábban már bizonyította vezetői rátermettsé-gét különböző igazgató tanácsi pozíciókban, több különböző ágazatban is, a magán és az ál-lami szférában egyaránt. Az Ideas Centre létrehozása előtt 10 évig Dave Hall a HFL Sport Science Ltd. vezérigazgató-ja volt, amely egy Newmarket-i központtal rendelkező gyógyszer-felügyeleti és megbízásos alapon kutatási tevékenységet ellátó vállalat. Általánosságban, 1984 óta többféle gyártó, szol-gáltató és technológiai transzfert alkalmazó cégnél dolgozott mérnöki, marketing és gyártás-irányító pozíciókban. A kreativitás, az innováció és a tökéletes szervezeti kultúrának a megta-lálására való törekvés eddigi életpályájának fő jellemzői.
Néhány kiragadott eredménye:

 • bekerült a Times Top 100 olyan cége közé, ahol a legjobb dolgozni
 • E-on díj – „Az Egyesült Királyság legenergikusabb főnöke!” (2007)
 • 2007-ben vendégoktató lett a Bedfordshire-i Egyetem Üzleti Kreativitás tanszékén

Időpont:   2017. november 28.    9.00 – 16.00

A workshop tervezett tartalma
A világ egyre gyorsabb ütemben változik, de azok a döntések, amelyeket meghozunk és azok a viselkedési formák, amelyeket mutatunk a „vélelmezett realitás” modelljén alapulnak, ame-lyek gyökere és kiindulópontja saját felfogásunk a múlt elavult mintáiról. KÖTELEZŐ olyan gyakorlatot és módszereket találnunk, amelyek megkérdőjelezik az elavult mintákat azért, hogy szabaddá tegyük gondolkodásunkat, hogy friss és újszerű (azaz kreatív) elképzeléseket alkossunk, melyekből ezt követően innováció lesz. Ez a workshop bemutatja, hogy hogyan szabadulhatunk meg azoktól a korlátoktól, amelyek mindannyiunk elméjében léteznek, annak érdekében hogy szabadjára engedjük az Áttörést Eredményező Gondolat erejét, hogy olyan ötletekkel álljunk elő, amelyek újszerűek és egy-ben hasznosak is. A kreativitás kultúrája lényegesen megkülönböztet egy vállalkozást azáltal, hogy vonzza és megtartja a legjobb alkalmazottakat, mialatt növeli a hozzáadott értéket.

Eredmények

A résztvevők a következőket ismerik meg:
•    a vállalatuk kultúráján belüli kreatív gondolkodás stratégiai előnyeit;
•    azokat a korlátokat, amelyek minden egyén elméjében léteznek, és amelyek erőtelje-sen blokkolják a kreativitást;
•    konkrét technikákat, amelyekkel le tudják küzdeni ezeket az akadályokat;
•    egy gyakorlati és rendszer szemléletű megközelítést arra, hogy hogyan tudják meghonosítani a kreativitást a vállalati kultúrában.

Megközelítés Azáltal, hogy azonosítjuk a kreativitást hátráltató leglényegesebb akadályokat, lehetővé válik az, hogy olyan stratégiákat fejlesszünk ki, amelyek legyőzik ezeket és csak ezt követően tu-dunk szabad utat engedni a minden egyes dolgozóban rejlő, de jelenlévő kreativitásnak.

A workshop a következő témákat járja körbe:
1.    Korlátok −    A gondolkodási folyamat −    Az agy, mint mintaalkotó rendszer −    Gondolkodásmód
2.    Megoldások −    Játékosság −    Kreatív problémamegoldó technikák Esettanulmányokkal fogjuk bemutatni – hogy senkinek ne legyenek kétségei – a kreativitáson alapuló kultúra megteremtésének előnyeit.és nem segít felkészülni a minket érő kihívásokra.


2018. január

Diverzitás, befogadás és elfogadás – az igazi versenyelőny

Előadó:    Rina Goldenberg Lynch
ügyvéd, igazgató, tanácsadó, coach, oktató www.voiceatthetable.com

Bemutatkozik az előadó

Rina 20 éves ügyvédi tapasztalattal rendelkezik. Jogi karrierjét Washington D.C.-ben kezdte, dolgozott banki jogászként a Clifford Chance LLP-nél Londonban, valamint a londoni ING Banknál, a jogi osztály igazgatójaként. Az alkalmazotti testület elnökeként Rina azt figyelte meg, hogy a legtöbb vezető nem használja ki a dolgozókban rejlő összes képességet és ezáltal sok tehetség, odaadás és elkötele-zettség marad kiaknázatlanul. Ezen felül, a kolléganők mentoraként azt is tapasztalta, hogy támogatással és bátorítással a nők önbizalma szárnyra kap, miáltal képessé válnak a blokkoló belső elvárásokat félretéve, új célokat elérni. Ezen felismerések birtokában és jogi, oktatói, közvetítői, valamint mentori készségei révén, Rina kiterjesztette szakértelmét a vezetőfejlesztés, csapat stratégia és az elkötelezettség növelés területeire is. Szenvedélyesen hisz abban, hogy a nők potenciáljuk és lehetőségeik csúcsára tudnak érni azáltal is, hogy hűek maradnak természetükhöz és jellemükhöz. Rina 2014-ben otthagyta a nagyvállalatok világát, hogy létrehozhassa a Voice At The Table (Hang az asztalnál) nevű nemek szerinti  sokszínűséget hirdető butik tanácsadó szervezetet. A tanácsadó szolgálat olyan cégek fejlesztését segíti, amelyek a sokszínűséget vállalati erősségként használják úgy, hogy olyan vállalati kultúrát teremtenek, amelyben bármilyen háttérrel rendelkező egyén érvényesülhet és kiteljesedhet. Emellett a tanácsadó szervezet által működtetett Training Academy for Professional Women (A DolgozóNők Képzési Akadémiája) olyan „soft” készségek elsajátítását kínálja nőknek és férfiaknak, amelyek által önbizalmat, rezilienciát és kezdeményező készséget fejleszthetnek annak érdekében, hogy teljes és profi hozzáállással ke-zeljék a feladatokat. Rina a Professional Women’s Network London (Londoni Dolgozó Nők Hálózata) nevű jóté-konysági szervezet igazgató tanácsának is tagja, valamint executive coach és képzett ILM oktató.

A Voice At The Table egy stratégiai tanácsadó szervezet, amely úgy segíti a vállalatok prosperálását, hogy befogadó kultúrát teremt és a gondolatok színes diverzitását támogatja.

Az a célunk, hogy a vállalati kultúrát olyan környezetté alakítsuk, amelyben a nők (és a férfiak) saját egyéni módjukon érvényesülhetnek és teljesedhetnek ki. Abban hiszünk, hogy ezáltal két célt érünk el (1) támogatjuk a cégek növekedését azzal, hogy a sokszínű munkaerő előnyeit kihasználják, és (2) képessé tesszük a nőket arra, hogy előlépjenek és hosszú távon sikeresek legyenek pályájukon.

Ennek eléréséhez kétfajta megközelítés szükséges: (1) a vállalati kultúrát úgy kell átalakítani, hogy elismerjék mindenki egyéni tehetségét; (2) támogatni kell a nőket abban, hogy természetes képességeiket, tehetségüket kamatoztathassák. (1) Különböző szervezetekkel dolgozunk annak érdekében, hogy befogadóbb kultúrákat teremtsünk és (2) a dolgozó nők önbizalmát, rezilienciáját és kezdeményezőkészségét fejlesz-szük. Azáltal, hogy mind az egyénre, mind a szervezeti struktúrára koncentrálunk, segítünk a vállalatoknak, hogy sikeresek maradjanak az egyre komolyabb versenyhelyzetben. Mind nagy, mind kis vállalatokkal dolgozik Rina és csapata, többek között a BAML, ING (London & Amsterdam), American Express, Markit, Allianz, Dentons, Shearman & Sterling, Kimberly-Clark, PGIM Real Estate és sok más céggel. Voice At The Table: támogatjuk a vállalatokat abban, hogy felismerjék dolgozóik kiak-názatlan lehetőségeit. Megmutatjuk férfiaknak és nőknek, hogy a maguk sokszínűségé-ben hogyan tudnak előre jutni és kamatoztatni valódi képességeiket. Megoldásaik bátorítják a diverzitást, létrehozzák a legjobb csapatokat, valamint támogatják az innovációt és a növekedést.

FELKÉSZÍTJÜK VÁLLALATÁT A JÖVŐRE A NEMEK KÖZÖTTI EGYENSÚLY ÉS A GONDOLATOK SOKSZÍNŰSÉGE ÁLTAL

www.voiceatthetable.com info@voiceatthetable.com

Rina 20 év nagyvárosi ügyvédi és felsővezetői tapasztalatát adja át, mindazon készségekkel együtt, amelyek a nagyvállalati életpálya jellemzői. 2013-ban Rina megalapította a Voice At The Table nevű stratégiai tanácsadó szervezetet, amelynek középpontjában a nemek diverzitá-sa és a befogadás áll.

„Az a célunk, hogy a vállalati kultúrát egy olyan közeggé alakítsuk át, amelyben a nők (és a férfiak) saját egyéni módjukon tudnak kitelje-sedni.”

Hiszünk abban, hogy ily módon két célt érünk el:
(1) segítjük a cégek növekedését azáltal, hogy a sokszínű munkaerő előnyeit kihasználják, és
(2) képessé tesszük a nőket arra, hogy előlépjenek és hosszú távon sikeresek legyenek pályájukon.

Időpont:  2018. január 19.    9.00 – 16.00
Helyszín: Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

A workshop tervezett tartalma

Helyszín: Magyar Telekom (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

„Az erő a különbözőségben rejlik, nem a hasonlóságban.” Stephen Covey „7 habits of highly effective people” (A nagyon eredményes emberek 7 szokása) c. könyv szerzője

Egy szervezet számára a diverzitás kapcsán a következő előnyöket szokták említeni, ami javulást eredményez:

 • a döntéshozatalban
 • a tehetségek megtartásában és fejlesztésében
 • új termékek és szolgáltatások fejlesztésében
 • az innováció és a kreativitás területén
 • az üzleti növekedésben
 • a befektetések megtérülésében, a bevételek növekedésében és egyéb pénzügyi mutatókban

Forbes Magazine: „Nem azok a sikeres cégek, amelyek felépítenek egy üzleti vállalkozást, azután felfedezik a diverzitást, mint valami jó-ha-ez-is-van jellemzőt. A valóban sikeres és innovatív vállalatok azok, amelyek már akkor sokszínű csapatokat építenek, amikor a saját lakásukból vagy a szüleik garázsából indulnak el. A diverzitás egyfajta mentalitás, hozzáállás nem csupán stratégiai szükséglet.” Témáink:

 • Mi a diverzitás és hogyan teremtjük meg
 • Milyen bizonyíték van a diverzitás előnyeinek alátámasztására?
 • Hogyan tudjuk teljes mértékben kihasználni a sokfajta munkaerő előnyeit?
 • Példák az üzleti világ legjobb gyakorlataira

A résztvevők az előadás és a stimuláló gyakorlatok révén felfedezik a diverzitás előnyeit saját vállalatuk számára és megtanulják, hogyan növelhetik, gondozhatják és fejleszthetik azt, annak érdekében, hogy saját cégük sikeresebb legyen.

2018. január

Hogyan használjuk a motivációt a teljesítmény javítására Izzítsuk fel a belső tüzet

Előadó:    Carole Gaskell coach, előadó, író www.fullpotentialgroup.com

Bemutatkozik az előadó

Carole Gaskell elismert coach, inspiratív előadó és nagysikerű könyvszerző az emberekben rejlő potenciál kiaknázása és a vezetői fejlesztés területén. Számtalan televíziós és rádióadás-ban szerepelt, valamint rendszeresen publikál üzleti, országos és fogyasztói folyóiratokban. Carole képességeit előadóként, vezetői csapat facilitátorként, felsővezetők és csapataik coac-haként is hasznosítja, annak érdekében, hogy elérjék teljesítőképességük maximumát és szer-vezeteiken belül magas színvonalú kultúrát teremtsenek. Energikus, kreatív elkötelezettsége aziránt, hogy pozitív változást eredményezzen mind az egyén, mind a szervezetek életében Carole-nak a szenvedélye lett, és az üzleti világban is ez hajtja. A „Full Potential Group”-ot – Európa egyik legrégebben alapított és az egyik legnagyobb elismertségnek örvendő speciális coaching és vezetőfejlesztő cégét 1997-ben hozta létre. Carole  első számú előadója volt számos, az Egyesült Királyságban és a világ különböző helyszínein rendezett konferenciáknak, többek között a CIPD-n az Egyesült Királyságban és az ázsiai- csendes-óceániai térségben, és előadott különböző befektetési konferenciákon és Vistage vezérigazgatói csoportoknál. Többek között az alábbi vállalatoknál tartott előadáso-kat: Ageas, Alzheimer’s Society, Harrods, Heinz, Hilton Hotels, Lend Lease, Mercer, Natio-nwide Building Society, Starbucks, Tesco, VW Group, William Hill és a United Utilities, valamint sok kis- és középvállalatnál Egyesült Királyságban. “A Full Potential előadás, amit Carole a Mercer’s Global Investment Forum-on tartott, fan-tasztikus sikert aratott. Provokatív és tanulságos volt, érdekfeszítő megbeszéléseket generált. A kommunikáció és az együttműködés optimalizálása azáltal, hogy megismerjük a különböző személyiségtípusokat kulcsfontosságú a sikerhez minden fajta üzleti kapcsolatban.” Linda Russheim Mercer’s Befektetési Társaság globális marketing vezetője

Időpont:
2018. január 29.    9.00 – 16.00
Helyszín: Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

A workshop tervezett tartalma

Mi az, ami igazán motiválja Önt, vagy a munkatársait? Hogyan lehet a motivációt pontosan mérni? Ahhoz, hogy teljes erőbedobással dolgozzunk, motiváltnak kell lennünk, ami ösztönzi a telje-sítményt. A Hay Group kutatásai szerint a nagymértékben elkötelezett alkalmazottak 50%-kal nagyobb valószínűséggel múlják felül a teljesítmény célokat, és azok a vállalatok, amelyek legjobban tudják bevonni dolgozóikat, 4 és félszeres bevétel növekedést érnek el – ez a meg-növekedett forgalom, termelékenység és jövedelmezőség legfőbb kulcsa. Saját motiváló mozgatórúgóink megértésével időt, energiát takarítunk meg, valamint radikáli-san javítjuk a saját teljesítményünket, elégedettségünket és eredményeinket azáltal, hogy a viselkedések mélyére ásunk és mélyebben megvizsgáljuk, hogy mi hajt minket előre – meg-nézzük a MIÉRTET. Carole Gaskell ismerteti a motiváció gyökereit, segít felismerni saját és csapata-ink/szervezetünk motivációs ösztönzőit annak érdekében, hogy ismét felizzítsuk a szerveze-ten belüli tüzet, és hogy megértsük, hogyan lehet elérni és pontosan mérni a motivációt. En-nek messzire mutató jelentősége van saját magunk energizálása céljából és abból a szem-pontból is, hogy egy vezető igen komoly hatást tud majd elérni, ha tudja, melyek azok a moti-vációs mozgatórugók, amelyeket „meg kell nyomnia” a munkatársainál, ha csúcsteljesítményt akar elérni.

A workshop végére a résztvevők:

 • Megértik, mi az, ami az embereket motiválja és miért kritikus fontosságú a motiváció az üzleti teljesítményhez
 • Megismerik a motiváció 3 gyökerét
 • Tisztázzák, hogy mi az, ami motiválja őket – megtudják az összesített motivációs pontszámukat, valamint a 3 legjobb és a 3 leggyengébb motiváló tényezőjüket
 • Megismerik a 9 különböző, munkát és jó teljesítményt motiváló tényezőt és azt, hogy ezeket hogyan lehet másokban felismerni
 • Megtanulják, mik azok a mozgatórúgók, amelyekkel saját magukat és másokat moti-válhatnak
 • Megtudják, hogyan lehet mérni és nyomon követni a motivációs szinteket
 • Elsajátítják azt, hogy hogyan lehet a motivációt az egyénekre, csapatokra és az egész szervezetre kiterjeszteni2018. február

Hogyan érjük el a kívánt teljesítményt, a coaching és a teljesítményt igazoló adatok összefésülése

Előadó:   Keith Antoine coach, IT menedzser, projekt vezető

Bemutatkozik az előadó

Keith Antoine teljesítmény coach, aki mind az üzleti világban, mind a sport területén nagy tapasztalattal rendelkezik. Az informatikai és projekt vezetői háttér, valamint a 3 évtizedes atlétikai paralimpikon élsportolókat edző karrier ritka párosítás. A vállalati szférában Keith világszerte mindenféle ágazatban dolgozott már. Egyéneket és csapatokat is coachol, annak érdekében, hogy elérjék kitűzött céljaikat, középpontban azzal a kritikus fontosságú vezetői készséggel, mely lehetővé teszi a hatékony teljesítménnyel kapcsolatos beszélgetéseket. Tu-dását úgy is kamatoztatja, hogy gyakorlatias, lényeges és gondolatébresztő előadásokat tart. A sport területén Keith volt a brit nemzeti csapatkapitány különböző futó és váltó versenye-ken 1990 és 1995 között, valamint számos nemzetközileg jegyzett atléta személyi edzője is volt, köztük néhány világ- és olimpiai verseny szintű sportoló, mint például Helen Frost, Kat-harine Merry és Darren Campbell. Emellett Keith 6 évig volt a nemzeti paralimpiai futók edzője a sydney-i és az athéni paralimpiák során, majd 2009-ben ismét felkérték a 2012-es londoni paralimpiai versenyzők felkészítésére. A 2012-es londoni  olimpiai csapat tagjaként 3 sportolója 1 arany és 2 ezüstérmet nyert, mely mindannyiuk addigi legjobb egyéni teljesítmé-nye volt. Keith Rióban is eredményes volt, ahol Richard Whiteheadnek, a 200 méteren arany-érmet és 100 méteren ezüstöt szerzett atlétának az edzője volt. Az üzleti életben is gyorsan ugyanakkora hírnevet szerzett coachként, mint a sportban. A Working Together [in 90 minutes] (Dolgozzunk együtt – 90 percben) szerzőjeként megnyil-vánul Keith gyakorlatias, interaktív megközelítése, mely magával ragadó, kihívásokat hordo-zó és egyúttal szórakoztató. Teljesítmény coachként Keith specialitása az egyéni és szervezeti teljesítmény javítása.

Időpont:   2018. február  15.      9.00 – 16.00
Helyszín: Erste Bank (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

A workshop tervezett tartalma

“Hogyan érjük el a kívánt teljesítményt, a coaching és az adatok és technológia egyesítése” Ugye milyen jó lenne, ha egyszerűen csak megcélozhatnánk jövőbeli teljesítményünket és azt meg is valósítanánk? Pontosan ezt tette Keith Antoine Richarddal a 2016-os Riói olimpia kapcsán. Ezt a folyamatot fogja megosztani a résztvevőkkel, olyan interaktív módon, ami lehetővé teszi, hogy ezt saját és csapataik céljaira alkalmazzák. A folyamat saját kontextus-ban való elemzése megfontolásra készteti a résztvevőket a következő kérdések mentén:

 • Vannak-e nagy céljaik és teljesítmény céljaik?
 • Mennyire egyértelmű, hogy min kell javítani?
 • Mit mérnek és mennyire részletesen?
 • Mennyire hatékonyan monitorozzák / követik nyomon az előrehaladást?
 • Mennyiben különböznek a „céldátumok” és a „szokványos” napok?
 • Mennyi pihenésre és feltöltődésre van szükségük az eredményes alkalmazkodáshoz?

A hatékony, jól megtervezett folyamat segíthet, azonban az eredményeket a teljesítmény coaching biztosítja. Nagyobb összefüggésekben ez a workshop az alábbi kérdéseket járja kö-rül és ad rájuk válaszokat:

 • Mi az, ami megkülönbözteti a teljesítmény coachingot a többi coaching stílustól, irányzattól?
 • Hogyan tudunk segíteni valakinek abban, hogy a teljesítményét a következő szintre emelje?
 • Hogyan tudunk valódi hitet / önbizalmat építeni?
 • Hogyan lehet lerövidíteni és jobbítani a visszajelzési kört?
 • Mi irányítjuk az adatokat vagy az adatok irányítanak minket?
 • Vajon a kérdéseink valódi új gondolatokat generálnak vagy csak válaszokat?
 • Mennyire kell irányítónak lennie egy teljesítmény coachnak?
 • Mi a legjobb módja annak, hogy egy adott teljesítményt nyújtó ember rezilienciáját fejlesszük?
 • Keith stílusa rendkívül interaktív, így hát készüljünk fel arra, hogy keményen kell dolgoz-nunk. A jó hír az, hogy a résztvevők gyakorlati ötletekkel távoznak majd saját és a körülöttük lévő emberek teljesítményének fokozása érdekében. A nem annyira jó hír pedig az, hogy le-het, hogy a workshopot követően komoly pihenésre lesz szükségük, hisz sokat dolgoztak!

2018. március

Nagy változások előidézése: melyek azok a bölcsességek, amelyek inspirálnak, segítenek jól vezetni és nagy változásokat végrehajtani

Előadó:    Neil Scotton, B.Tech. (Hons), C.Eng, FRSA, PCC coach/katalizátor/rovatvezető/tanácsadó/facilitátor/előadó/szerző www.enablingcatalysts.com

Bemutatkozik az előadó

Ha vezető vagy, milyen célból vezetsz? Mennyire erős a közös törekvés a csapatodban és a szervezeten belül? Mire vagy igazán képes – emberként, vezetőként, katalizátorként az adott szervezetben? Valójában mire képes a szervezeti vagy a te részleged? Ha arra gondolsz, hogy mások a jövőben hogyan emlékeznek majd vissza rád és a vezetői tevékenységedre, ez ho-gyan segít most téged abban, hogy a legbonyolultabb problémáidat megold és mostani válasz-tásaidat és cselekedeteidet ösztönözze? Neil Scotton csapatoknak és vezetőknek segít a nagy változások elérésében. Egy igazi vezető gondolkodó, akit az vezérel, hogy támogassa azokat, akit egy jobb jövő megteremtésén fára-doznak. Munkája lényegét jól összegzi az a szervezet, amelynek társalapítója lett 2011-ben – The One Leadership Project (Az egyetlen vezetésről szóló projekt). Ez a projekt úgy segít a csapatoknak és egész szervezeteknek a nagy változásokat létrehozni, hogy „egyként” működ-nek és a vezetők azáltal lesznek eredményesek, ösztönzőek és reziliensek, hogy önmagukkal is „egyek” és azonosulni tudnak. Az ügyfelek a csapaton és a szervezeten belül újfajta visel-kedést és kultúraváltást, a világban pedig rendkívüli eredményeket és pozitív hatást érnek el. Az ügyfelek között megtaláljuk az Arthritis Research UK-t, a Macmillan Cancer Support-ot, a Royal Society of Wildlife Trusts-ot, a Santandert, a University of Sussex-et, a University of Surrey Business School-t és sokan másokat. Neil ugyanakkor „a coachok coacha”, a coaching szakmán belüli díjnyertes és vezető coac-hok támogatója is. Az ICF Egyesült Királyságbeli tagszervezetét abban az időszakban vezet-te, amikor az példátlan növekedést mutatva a világ legnagyobb tagszervezetévé vált. Neil megkapta az International Coach Federation (Nemzetközi Coach Szövetség) elnökének díját „evolúciós vezetéséért” és „a globális coaching szakma sikeréhez való hozzájárulásáért”. A több, mint 25000 coach tag közül őt választották ki arra, hogy közreműködjön az ICF 20. ju-bileumi eseményének szervezésében és levezesse azt, melyen a világ 100 legnagyobb befo-lyással rendelkező coachai találkoztak, hogy megvitassák az ICF addig elért eredményeit és annak jövőbeli irányát. London, Helsinki, Moszkva, Montreal, Isztambul és sok más helyszín közönsége előtt tartott inspiratív előadásokat. Eredeti szakmája okleveles mérnök, így a kemény realitást a legmagasabb célokkal és lehető-ségekkel tudja párosítani. Az a rovat, amit Dr. Alister Scottal közösen vezet a Coaching at Work magazinnál, és amely a coachok és a coaching szerepét vizsgálja korunk nagy kérdései kapcsán, megkapta a folyóirat „Best Thought Leadership” (Legjobb gondolati vezetés) díját.

Neil a játékosságot az alapossággal kombinálja. Egy nemrégiben tartott workshopon a követ-kező kérdéssel indított: „Coacholnád-e Donald Trumpot?” Ahogy a résztvevők túljutottak a nevetésen, feltártak néhányat legmélyebb hiedelmeik, mozgatórugójuk, értékeik és coaching munkájuk céljai közül. Neil és Alister publikációjáról a Peter Cheese által vezetett Legacy Thinking, aki a Chartered Institute of Personnel Development (Személyzeti fejlesztési intézet) vezérigazgatója is, a kö-vetkezőket mondta: „Ezek az elvek és gondolatok az összes érintett és felelős vezetőnél visszhangra fognak találni.” Peter Hawkins professzor „inspiratívként és gondolatébresztő-ként” jellemezte. Keith Bowring, az Elite Coaching for English Rugby vezetője és a walesi nemzeti válogatott korábbi edzője a Neil által vezetett workshopról a következőket mondta: „Ez volt az egyik leginkább gondolatébresztő workshop, amin valaha is részt vettem.” A Legacy Thinking megközelítés beemelése a szervezetekbe segített megvalósítani a kultúravál-tást és elnyerni a „legjobb munkahely” díjat. Legújabb munkájuk a The Little Book of Making Big Change Happen’ (A nagy változások megvalósításának kis könyve) erre épül. Ebben megjelenik mindaz, amit azoktól a rendkívüli emberektől tanultak, munkájuk során, akik szervezeteiken belül és azon túl is olyan hatást értek el, ami messze meghaladja a vártat és az elvárhatót.

Az ajánlások között a következők olvashatók: Andrew Wolstenholme OBE FR. Eng FICE, vezérigazgató, Crossrail (Európa legnagyobb infrastruktúra projektje): „… nagyon értékes útmutató – olyan emlékeztetők, amikre folytono-san hivatkozni kell, gyakorolni és megvalósítani őket.” Susan Allan, Chief Transformation Officer (Az átalakításért felelős vezető), Santander UK: „Az értelem nyugodt hangja, amely egyaránt hasznos lesz a vezetők és csapataik számára. Nagyon élveztem az olvasását.” Dr. Mark Williamson, az Action for Happiness (Tégy a boldogságért) igazgatója: „… egyedi és hiánypótló! Tökéletes azon emberek és csapatok számára, akik nagymértékben hozzá akarnak járulni a világ dolgaihoz – és azoknak, akik boldogabbá és reziliensebbé akarják közben tenni szervezeteiket.”

Időpont:   2018. március 22.     9.00 – 16.00
Helyszín: Magyar Telekom (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

A workshop tervezett tartalma

Ahogy említettük, a változáshoz a siker arról szól, hogy „Egyek” legyünk. Segítünk az embe-reknek abban, hogy csapataik nagyszerűen együtt, „egyként cselekedjenek”, segítünk a veze-tőknek abban, hogy szervezetük „egyként működjön”, olyan értékek mentén, amelyeket meg-élnek, ahelyett, hogy csak jelszavakat írnának a falakra. Ezáltal nyerhetnek olyan díjakat, me-lyek azt igazolják, hogy ez egy kiváló munkahely, ami egyben rendkívüli eredményeket is produkál. Segítünk az embereknek, hogy a meghatározó kapcsolatok, mint például az elnök és a vezérigazgató egyként dolgozzanak és képesek legyenek félelem nélkül megbirkózni az igazán nehéz ügyekkel, hogy a legjobb döntéseket hozzák, valamint segítünk a vezetőknek, hogy önmagukkal „egyek” legyenek – pihentebbek, világosabban gondolkodók, magabizto-sak, olyanok, akik az álmokat képesek valóra váltani. Mindezek által segítünk a szervezeteknek, hogy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amelyek ösztönzőleg hatnak dolgozóikra, támogatóikra és partnereikre. Segítünk a szervezeteknek abban, hogy olyan készségeket fejlesszenek ki működésük során, amik lehetővé teszik a be-lülről jövő kultúraváltást (ahelyett, hogy okos tanácsadók kívülről érkezve megmondják nekik, hogy mit kellene tenniük). Segítünk a felsővezetői csapatoknak abban, hogy kimagaslóan jól működjenek együtt. Segítünk nekik abban is, hogy új megvilágításban lássák legfontosabb ügyeiket, beleértve az összes érdekelt fél álláspontját. Segítünk a vezetőknek abban, hogy emberként fejlődjenek, valamint, hogy úgy módosítsák, adaptálják meggyőződésüket és vi-selkedésüket, hogy ne csak eredményesebbek legyenek, hanem hogy sokkal jobban azono-sulni tudjanak önmagukkal, hogy hitelesek legyenek. Segítünk az embereknek megtalálni céljaikat, egyfajta mély elégedettséget, közös célt és bajtársiasságot munkájuk során, valamint annak képességét, hogy nyílt és őszinte beszélgetéseket folytassanak és elősegítjük a bátorítását, az elismerését és megbecsülését mindannak, amit tesznek.

A nagy változás tehát az egyénekben lezajló belső változás, az a hatalmas változás, ami akkor következik be, amikor egy csapat teljes erőbedobással kezd dolgozni, a nagy változás az, ami akkor történik meg, amikor egy egész szervezet egyként működik. Mi nagyon szeretünk olyan szervezeteknek segíteni, amelyek átalakítják a rendszert és nagy változásokat hoznak létre a világban. Ügyfeleink olyan komoly kérdésekkel és kihívásokkal szembesülnek, mint betegsé-gek, környezeti károk, vágy a kiváló lakó- és munkahely megteremtésére, a legkiszolgáltatot-tabb emberek segítése, valamint az, hogy az egyes vállalatokhoz szívesen menjenek az embe-rek dolgozni – hogy a cégek a legjobb dolgozókat és ügyfeleket tudják toborozni és megtartani – és a szervezetek segítsenek dolgozóiknak abban, hogy a stresszből eredő nyomással megbirkózzanak. Amit nyújtunk, az a gyakorlati tapasztalat, bevált modellek, mély bölcsesség és rendkívüli kihívást jelentő, átformáló beszélgetések koktélja.

Ezen a workshopon Neil megosztja a könyv azon megfigyeléseit, tanulságait, gondolatait és elveit, amelyek megállítják, gondolkodásra késztetik, és talán arra ösztönzik a résztvevőket, hogy teljesen másképp cselekedjenek. Minden, amit megoszt, azért került kiválasztásra, mert nagyon eredményes vezetőktől szár-mazik, vagy, mert nagy hatást gyakorolt rájuk, és mert következetesen átalakítja a coaching beszélgetéseket. Kérjük, hozzák magukkal legnagyobb kihívást jelentő kérdéseiket és problémáikat vagy leg-nagyobb lehetőségeiket és álmaikat és lehetőség lesz a workshop folyamán arra, hogy olyan módon lendítsük azokat előre, amit eddig még el sem tudtak képzelni. A The Little Book of Making Big Change Happen már kapható.


2018. április

Kapcsolati Team Coaching mesterfokon: jó kapcsolatok kialakítása a kiváló teljesítmény érdekében

Előadó:    Georgina Woudstra igazgató/coach/szerző www.georginawoudstra.com

Bemutatkozik az előadó

Georgina Woudstra MCC coach főigazgatók, felsővezetők és executive csapatok coacha. Ügyfelei véleménye szerint “erős jelenlét és hitelesség” jellemzi, “tapasztalt és bölcs” és olyan coach, aki “rendkívüli empátiával rendelkezik”, mely lehetővé teszi, hogy “egyszerre legyen kihívó és gyengéd”. Ezen kívül ő az Executive Coach Studio igazgatója, amely egy olyan coach képző szervezet, ahol a szakképzett coachok tovább mélyíthetik szakmai gyakorlatukat, nagyobb összhangot és következetességet érhetnek el munkájuk során. Georgina sikeres vállalkozó, az International Transactional Analysis Association (ITAA) tagja és a ‘Coaching Global Top Teams’ in Leadership Coaching: Working with Leaders to Develop Elite Performance társszerzője (Kogan Page a kiadó). Változáskezelésből szerzett bölcsészdoktori diplomája mellett az ITS coach mesterdiplomájával is rendelkezik, valamint kereskedelmi úgyletek elemzéséből is diplomázott és megszerezte a Bath Consultancy Group tanúsítványát coach, mentor és tanácsadó szupervízióból.

Időpont:   2018. április  26.    9.00 – 16.00
Helyszín: Morgan Stanley (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

A workshop tervezett tartalma

Kapcsolati Team Coaching mesterfokon: merjünk táncolni az éleken Egy olyan világban, amely egyre összetettebb és nehezebben érthető, amelyben az emberek és a politika egyre polarizáltabbá válik, a kapcsolódás a teljesítmény lényegi eleme. A csapatok nem másról, mint emberi kapcsolatokról szólnak: csapattagok közti kapcsolatokról, a csapat és a szervezet érdekelt felei közti kapcsolatokról, más csapatokhoz való viszonyukról, valamint a csapat és más szervezetek – partnerek, ügyfelek, az adott közösség – közti kapcsolatokról. A 6. Ridler jelentés (www.Ridlerandco.com) megállapításai szerint a szervezetek 76%-a arra számít, hogy a következő két év során növelni fogják a team coaching használatát. A Kapcsolati Team Coaching azt jelenti, hogy olyan módon viszonyulunk másokhoz, egymáshoz, ami egy mélyebb, bizalmon alapuló kapcsolatot eredményez. A workshop egy nagyon interaktív mesterkurzus, amely a Kapcsolati Team Coaching: jó kapcsolatok és kapcsolódások kialakítása a kiváló teljesítmény érdekében – témáját járja körül. Életünk során kapcsolatokon és kapcsolódásokon keresztül tanulunk, fejlődünk és gyarapodunk; így tehát az átalakító tanulás lényege az emberi kapcsolat és kapcsolódás. A kapcsolaton alapuló megközelítés a kapcsolódás minőségéről és jellemzőiről szól. Ezzel a mesterkurzussal az a célom, hogy a kapcsolati team coaching kapcsán inspiráljam a coachokat, mivel ez a csapatok coacholásának egy radikálisan másfajta megközelítése. A kapcsolati team coaching a coaching kibővített értelmezését nyújtja, ami magában foglalja a kapcsolatok dinamikáját, amit adatforrásként használ majd kísérletezik vele, így segítve a csapat fejlődését és teljesítményének javulását. A kapcsolati team coaching arra ösztönöz minket, hogy felismerjük és aktívan használjuk a kapcsolatok és kapcsolódások által létrejövő kölcsönhatást. Amikor a kapcsolódásokat helyezzük a coaching középpontjába, az éleken táncolunk – ott, ahol a dolgok értelmet nyernek, a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság határán, az összekapcsolódás és ezáltal a lehetőségek peremén. Ehhez bátorság kell, mert ez egyszerre izgalmas és nyugtalanító, kihívást jelent, de kockázatot is hordoz. Ezen a mesterkurzuson a résztvevők:

 • Megismerik a Kapcsolati Team Coaching filozófiáját és a “kapcsolati fordulat” jelentőségét globális szempontból.
 • Megértik a Kapcsolati Team Coaching elveit, valamint a kapcsolódások és a teljesítmény közti összefüggést.
 • Ismereteket szereznek a Kapcsolati Team Coaching kompetenciákról és kipróbálják őket a gyakorlatban.
 • Átgondolják, hogy ezek az elvek hogyan adódnak hozzá a team coaching másfajta megközelítéseihez, beleértve a rendszer szemléletű team coachingot, a vezetői team coachingot, a csapat öt diszfunkcióját, a csapatépítést és a többit….
 • Feltárják az ebből eredő tapasztalatot, mint a mélyreható változás előidézőjének mozgatórugóját.
 • Újfajta kihívásokkal szembesítik magukat, mint coachok coach munkájuk során.

Összegezve, ez a mesterkurzus betekintést nyújt a Kapcsolati Team Coaching világába és lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megfontolják ennek jelentőségét és használhatóságát coach szakmai munkájuk során.


2018. június

Hatékony vezetés és irányítás, szervezeti és kulturális határokon át

Előadó:  Anthony Kasozi (B.Soc. Sc, MSc, PhD) igazgató/tanár/tanácsadó/facilitátor/coach

Bemutatkozik az előadó

Anthony Kasozi a Quilibra Consulting alapítója és vezetője, illetve számos egyéb tanácsadói, üzleti és oktatási intézmény és szervezet képviselője. Nagy tudással és tapasztalattal rendelkezik a vezetés, szervezetfejlesztés terén, ismert tanár, tanácsaodó, facilitátor és coach. Az elmúlt 30 évben számos területen és szektorban dolgozott Európában, Afrikában és Ázsiában, vezetőként, szervezetfejlesztőként és Executive and Leadership Coachként.
Vezetőként, NGO igazgatói és Senior Executive szerepben működött nemzetközi szinten. Tanácsadóként számos szektorban tevékenykedett, mind a közszférában, mint a versenyszférában, valamint nemzetközi szervezeteknél és NGO-knál, Angliában, Nyugat-Közép Európában, Afrikában és Ázsiában. Coachként és mentorként a legkülönbözőbb féle kulturális háttérrel rendelkező vezetőkkel (a vezetők minden szintjével) foglalkozott. Társszerzője egy vezetésről és coachingról szóló könyvnek.
Anthony elkötelezett támogatója olyan üzleti és társadalmi szervezeteknek, melyek saját közösségüket erősítik. Az üzleti teljesítmény fejlesztése, a hatékony oktatás és képzési formák terjesztése, a fenntartható design és technológia valamint a megbízható vezetés tartozik kedvenc témái közé.
Anthony jó érzékkel segíti hozzá ügyfeleit ahhoz, hogy képesek legyenek megfogalmazni a bennük már régóta őrlődő kérdéseket. Ahol helyénvalónak érzi, megosztja tapasztalatait, így segítve ügyfeleit, hogy jobban megértsék saját problémájukat és könnyebben találják meg a megoldást. Legfőbb célja, hogy ügyfelei egyre jobban, egyre több eszközt használva tudják megoldani a különféle határokon átívelő nehézségeiket.

Időpont:   2018. június 7.    9.00 – 16.00
Helyszín: Morgan Stanley (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

Hatékony vezetés és irányítás, szervezeti és kulturális határokon át

Ez a workshop kölüljárja, hogy különféle szerepeinkben (coachként, vezetőként, menedzserként) hogyan értsük meg, hogyan támogassuk és hogyan vezessük azokat, akik hirtelen ismeretlen helyzetben találják magukat, vagy kulturális és/vagy társadalmi kihívásokkal, határokkal szembesülnek. Meg kell tanulnunk hatékonyan működni mind a formális, mind az informális határokon át. Meg kell értenünk a határok értelmét és szerepét, meg kell tanulnunk tisztelni és értékelni a határok különféle típusait, és meg kell tanulnunk beazonosítani, hogy melyik mikor és hogyan fontos.

Ahhoz, hogy profi vezetők, menedzserek és coachok legyünk, szakértővé kell válnunk abban, hogy hogyan dolgozunk az ismeretlennel, hogyan kezeljük a különféle határokat. Meg kell tanulnunk, és gyakorolnunk azokat a készségeket, melyek lehetővé teszik, hogy kialakítsuk a következő lépéseket, és ezáltal a jövőt, miközben a különböző határok által gerjesztett kihívásokkal szembesülünk.

Ebben a globalizált világban, ahol az emberek és a szervezetek egyre interaktívabban és dinamikusabban dolgoznak egymással, egyre többet kell határokon átívelően működnünk. Ezek a széleskörű, megfogható és megfoghatatlan határok átalakítják tapasztalatainkat, kulturánkat, szakmánkat, szervezetünket, sőt országunkat és akár egész kontinenseket is.

A workshop célja, hogy megtanítsa, hogy hogyan támogassunk és vezessünk hatékonyan a legkülönfélébb határokon át. Első lépésként megnézzük mit tanulhatunk azoktól, akik életük és tapasztalataik miatt különböznek a többségtől, ezáltal példaként szolgálnak arra, hogy hogyan lehet jól élni és vezetni határokon át.  Ezután felmérjük, hogy különféle szerepeinkben (coachként, vezetőként, menedzserként) hogyan értsük meg, hogyan támogassuk és hogyan vezessük azokat, akik az ismeretlennel dolgoznak, és kulturális, vagy társadalmi kihívásokkal szembesülnek.

Példákon keresztül, egy konkrét módszertant követve megvizsgáljuk a következőket:

 • hogyan dolgozzunk a különbözőségekkel, a megszokottól eltérővel
 • hogyan váltsunk “felfedező-módba”, mikor egy ismeretlen szituációval találkozunk
 • milyen kérdéseket tegyünk fel, hogyan kérdezzünk, hogyan használjuk intuíciónkat és tapasztalatunkat, hogy magunkat és másokat vezetni tudjunk
 • hogyan értéleljük egymást jobban és kapcsolódjunk könnyebben, ezzel erősítve a kölcsönös bevonást

A workshop résztvevői (ha úgy döntenek) lehetőséget kapnak arra, hogy behozzák egy saját élményüket, tapasztalatukat, és kis csoportban dolgozzanak rajta, a tanultakat azonnal gyakorlattá alakítva.

 

Helyszínek

A képzések helyszínét támogató partnereim bocsátják rendelkezésre.

2018. január 19. – Rina Goldenberg Lynch
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

2018. január 29. – Carole Gaskell
Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

2018. február 15. – Keith Antoine
Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

2018. március 22. – Neil Scotton
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

2018. április 26. – Georgina Woudstra
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

2018. június 7. – Anthony Kasozi
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

 

Von Bartheldné Ábri Judit MA, MCC
Henley Business School (UK) Coaching Tutor
executive coach, coach tréner, vezetőfejlesztő

Elérhetőségeim:
You can find me:

Mobil: +36 30 942 2419
E-mail
Facebook
Linkedin
Skype: judit.abri

 

 

Hiszek a folyamatos tanulásban, hisz ez a fejlődés záloga. A CHN friss nemzetközi tudással ezt támogatja. Coachként, vezetőfejlesztőként is ügyfeleimnek ezt adom tovább.
Tanuljunk együtt a CHN programjain!

Jelentkezz programjainkra, képzéseinkre!

8 + 11 =