“Szeretem a megoldás-orientált hozzáállást. Szeretem, ha történnek a dolgok. Cégvezetőként sok esetben volt dilemmám az, hogy hogyan oldjunk meg olyan komplex szervezeti kérdéseket, melyek megvalósításához számos érintett támogatása volt szükséges. Az Ábri Judit megközelítésében kezembe adott AL az a technika, mellyel coachként és most már Action Learning facilitátorként is megbízói támogathatom megbízóimat elhúzódó szervezeti dilemmáik, komplex operatív problémáik megoldásában.  Nem mellesleg saját cégemben is vezetőként tudom használni. Gyors és hatékony módszer!! Ezért ezt a képzést nagyon ajánlom!”

Csényi Csaba
Értékesítési-, üzletfejlesztési tanácsadó és coach
www.ambianceregional.com illetve www.sales-coach.hu

„Két nap, hatfős csoport, új csoportmódszer tanulása? I am in!
A CHN kétnapos AL facilitátor képzése Judit profi vezetésével azon ritka alkalmak közé tar-tozik, amikor az élmény és a kapott tudás felülmúlta a várakozásomat.
Elég sokat dolgozom csoportokkal, így már megtapasztaltam, hogy a csoportfolyamat során megjelenő tudás mindig több és más, mint a csoportot alkotó egyének tudásának összessége. Gyakran tapasztalom azt is, milyen gyógyító, korrekciós vagy fejlesztő ereje lehet a csoport-munkának. Ismerem és használom a coaching fejlesztő és támogató erejét. A palettámról azonban hiányzott valami: a megoldásfókuszú csoportmódszer.
Az AL struktúrája, metódusa, a sorvezető (ami már két nap tréning után a fejemben van) nagyszerű lehetőséget ad számomra, hogy olyan területen is elkezdjek emberekkel foglalkoz-ni, ahol eddig még nem jártam. Egyszerű, világos, mindenkit bevonó (“Dolgoztasd a csopor-tot!”), peer-csoport módszer, ahol a témahozó választ talál a problémájára, és világos akció-tervvel távozik akár már 1 óra közös munka után!
Judit végtelen lelkesedéssel és türelemmel irányítgatott minket a két nap során. Nagyon gyor-san igazi kis csapattá váltunk, nagyon sokat adtunk egymásnak, és kaptunk egymástól. A ta-nulás igazi hands-on folyamat volt, már az első nap a lovak közé csaptunk, Judit bedobott minket a mélyvízbe. Külön ajándéka volt a két napnak számomra az is, hogy két saját kérdé-semet is “megdolgozta” a csapat, konkrét tervekkel és a tennivalók listájával a zsebemben jöttem el.
Köszönöm az élményt, köszönöm az új tudást, amit kaptam! Szeretettel ajánlom a CHN AL képzését mindenkinek, aki szélesíteni szeretné a szolgálatását mint coach, vagy egy nagyon praktikusan használható eszközt szeretne a saját napi, szervezetben végzett munkájához!

Simon Kata
coach, személyközpontú tanácsadó és facilitátor

„Részt vettem a CHN 2 napos AL képzés, ami igazán érdekes és hasznos. Judit na-gyon jól ötvözte a elméleti és gyakorlati elemeket, így sikerült könnyen érthetővé és alkal-mazhatóvá tenni számunkra az AL módszerét. Olyan ez a módszer, mint egy igazi csoda. Pont az történik, amit ígér. Régen voltam olyan képzésen, amiről ennyire felvillanyozva tér-tem haza! Nagyon köszönöm Judit az elhivatott hozzáállásodat és a folyamatos támogatáso-dat!

Nyikon Ágnes
karrier coach, ACC

“Dinamizmus, Inspiráció, kreativitás. Az Action Learning kiváló lehetőség, hogy tanuljunk magunkról, a csoportról, és a saját csapatunkról.
Az AL. során a csoport tagjai, olyan kreatív gondolatokat indítanak el, és megoldási lehetőségeket hoznak ki önmagukból, és egymásból, amelynek segítségével nemcsak az aktuális probléma, hanem esetleges szervezeti problémák is orvosolhatók.
Business coachként is kiváló eszköz az Action Learning egy hatékony, megoldásközpontú, csoportos problémamegoldásra.
Judit figyelmével, folyamatos reflexióival, és precizitásával adta kezünkbe azt az eszközt, ami a gyakorlás során is tisztán mutatta a csoport erejét.”

Fehér Zsuzsa
Business coach