CHN Tudás videók

Bevezetés

 

A CHN képzési programok célja, hogy hónapról hónapra friss nemzetközi tudást és tapasztalatot hozzon el Magyarországra az egyes coaching és fejlesztési témák világviszonylatban elismert szakértői révén. Ábri Judit, a CHN alapítója egy független szakértőt Vogt (Tóth) Andreát kérte fel, hogy ebből a gazdag video anyag készletből készítsen egy olyan válogatást, amely érdekes, hasznos és értékes lehet minden az önismeret, önfejlesztés, és coaching iránt érdeklődő vezető számára, akinek fontos, hogy idejét okosan és csak a leglényegesebb tudás és információ meghallgatására és megnézésére fordítsa, hogy csak azzal foglalkozzon, ami jövőbeni eredményességéhez és sikeréhez hozzá segíti. Új gondolatokat, tudást, inspirációt és megvalósításra váró ötleteket lehet meríteni a külföldi szakértők budapesti workshopjainak összefoglalóiból.

 


Prof. Peter Hawkins: Rendszerszemléletű Vezetői Team Coaching. A csúcsteljesítményt nyújtó csapatok 5 dimenziós modellje. (39+47+28+17 perc, angol nyelven)

Peter Hawkins a Henley Business School vezetésfejlesztés professzora. Tanácsadó, kutató, író és tréner a vezetésfejlesztés, vezetői coaching, team coaching és coaching szupervízió területén. Az elmúlt 30 év során Peter a világ vezető vállalataival dolgozott változási és szervezet-átalakítási projektek tanácsadójaként, valamint igazgatótanácsok és vezetői csapatok coachaként. Peter sok felsővezetői csapatot támogatott jövőképük, értékeik és stratégiájuk kialakításában, a versenyszférában, a közszférában, a felsőoktatásban és az egészségügyben egyaránt. Jelenleg coaching szupervíziót és team coachingot oktat a világ több táján. Peter több bestseller szakkönyv szerzője: Leadership Team Coaching, Creating a Coaching Culture; Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development, The Wise Fool’s Guide to Leadership. A Bath-i Egyetem Menedzsment Iskolájának vendégprofesszoraként vezetéstudományt és változás menedzsmentet, az Oxford Brookes Egyetem Menedzsment Iskolájában (MBA) pedig vezetői coachingot oktat.

Az első részében Prof. Hawkins bemutatja a vezetői csapatok coachingjának legfrissebb kutatási adatait és azok gyakorlati alkalmazását. Beszél arról, hogy az utóbbi években miért szükségszerű a team coaching rohamos terjedése. Megtudhatjuk továbbá azt is, hogy mi tette lehetővé a coaching, mint iparág sikerét az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor miként kellene megújulnia ahhoz, hogy megfeleljen a 21. század elvárásainak.
Az második és harmadik részben megismerhetjük a szervezetek túlélésének darwini törvényét: ’Tanulj gyorsabban, mint ahogy a környezeted változik’, hiszen a folyamatos változás, változni és változtatni tudás a teljesítmény/eredményesség motorja. Megtudhatjuk, hogy miért vall kudarcot a legtöbb változásmenedzsment projekt és vezetésfejlesztési program: a stratégia meghatározására koncentrálva, nemcsak hogy a környezet jövőbeli elvárásait hagyja figyelmen kívül, de megfeledkezik a kultúra, ill. a vezetési kultúra változásának szükségszerűségéről, ezzel meghiúsítva a stratégia megvalósulását. A vezetésfejlesztési programok pedig a múlt sikerein alapulnak, vagyis azon, hogy mi tette a múlt vezetőit sikeressé, de ezek nagyvalószínűséggel a jövőben nem fognak működni.  És akkor mi az, ami mégis működhet? Péter felvázolja, hogy a 21. század üzleti, társadalmi, természeti környezete milyen lehetőségeket rejt, ill. milyen elvárásokat, kihívásokat jelent a szervezetek és vezetőik számára. A csúcsteljesítmény nyújtó csapatok 5 dimenziós modelljén keresztül megismerkedhetünk a rendszerszemléletű team coaching alapelveivel, valamint azokkal a folyamatokkal, eszközökkel, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy eredményes vezetői team coachként működjünk. Gyakorlati példákon keresztül mutatja be a csúcsteljesítményt nyújtó csapatok létrejöttének alapfeltételeit és folyamatát.
A 4. részben pedig Prof. Hawkins részletesen bemutatja a csúcsteljesítményt nyújtó csapatok 5 dimenziós modelljét.

Professor Peter Hawkins – Team Coaching workshop I/III. 39perc

 

Professor Peter Hawkins – Team Coaching workshop II/III. 47perc

 

Professor Peter Hawkins – Team Coaching workshop III/III. 28perc

Professzor Peter Hawkins Rendszerszemléletű Team Coach Modell 17perc

 

A videó elérhető, ára: 20 000Ft + ÁFA

 


1.Gondolatok coachingról vezetőknek és coachoknak

 

Dorothy Siminovitch, PhD, MCC: Jelenlétünk tudatos használata
(10 perc, angol nyelven, magyar felirattal)

Dorothy Siminovitch, PhD, MCC nemzetközileg elismert coach és előadó, a Gestalt coaching úttörő személyisége, a Gestalt Coaching Works igazgatója. Egyéni és szervezeti coaching gyakorlata mélyen a Gestalt pszichológia elméletében és gyakorlatában gyökerezik. Kimagasló eredményeket ér el egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt. Különösen sikeresen támogatja ügyfeleit abban, hogy hogyan fejlesszék hiteles jelenlétüket, hogyan érjenek el csúcsteljesítményt, hogyan térhetnek vissza a helyes vágányra kisiklást követően.

 

Közelebb kerülhetünk annak megéretéséhez, hogy mi is a ’JELENLÉT’.  Dorothy beszél jelenlétünk hatásáról és erejéről, megtudhatjuk, hogy milyen értéket képvisel, ha teljes lényünkkel tudunk jelen lenni életünk társas interakcióiban és azon túl. Felelhívja a figyelmet a visszajelzés felbecsülhetetlen szerepére, mint a bizalom kialakulásának, a változás és fejlődés előmozdításának egyszerű és hatásos eszköze.

A videó elérhető, ára: ingyenes

 

 

John Blakey PCC: A kihívás és támogatás egyensúlya (4 perc, angol nyelven, magyar felirattal)

John Blakey PCC, az Egyesült Királyság vezető Executive Coachainak és igazgatósági szintű tanácsadóinak egyike, aki számos igazgatósági taggal dolgozott együtt az elmúlt években Európában, Ázsiában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. A ’Challenging Coaching: Going beyond traditional coaching to face the FACTs’ című könyvében, a coaching munka során fellépő kihívásfokozásnak új és üdítő megközelítését mutatja be.

 

A támogatás és a kihívás arányának függvényében 4 olyan zónát határoz meg, ahol a coaching létrejöhet. Az adott ügyfél, téma, helyzet vagy cél függvényébe mind a 4 zónának meg van a maga szerepe és létjogosultsága. Felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a hatékonyság érdekében coachként mindig tudjuk, épp hol vagyunk, hol kellene vagy lehetne lennünk, ill. az hogy szabadon tudjunk mozogni az egyes zónák között az ügyfél érdekében.

A videó elérhető, ára: ingyenes

 

 

Prof. Jonathan Passmore: EQ és reziliencia fejlesztése: hogyan legyünk sikeresebb vezetők (34 perc, angol nyelven)

Prof. Jonathan Passmore, brit származású nemzetközileg elismert pszichológus, coach, vezetési tanácsadó, a Harvard egyetem vendég előadója. Tevékenysége lefedi a vezetésfejlesztés főbb területeit, és számos konferencia előadójaként is ismert. Több olyan könyvet publikált a vezetésről (pl. Appreciative Inquiry for Change Management, Top Business Psychology Models), amelyet világszerte sok nyelvre lefordítottak.

 

Jól ismert érzelmeink meghatározó szerepe életünkben, ahogy gondolatainkon és viselkedésünkön keresztül meghatározzák teljesítményünket. Az EQ, mint ön- és emberismeret, magunk és mások érzelmeinek felismerése, megértése és viselkedésünk oly módon alakítása, hogy elérjük a kívánt eredményt fontos a mindenapjainkban. A reziliencia (mentális állóképesség/kitartás) pedig nem más, minthogy mit teszünk akkor, ha a dolgok nem elvárásainknak megfelelően alakulnak. Megtudhatjuk, hogy az EQ és a reziliencia nem csupán velünk született adottság, de idő és gyakorlás révén alakítható/fejleszthető és jelentős hatása van arra, hogy úgy tudjuk viselkedésünket alakítani, másokat befolyásolni, hogy elérjük a kívánt eredményt. Megismerhetünk néhány technikát, hogy hogyan tudjuk érzelmi állapotunkat felismerni, alakítani, érzelmi intelligenciánkat és rezilienciánkat fejleszteni.
Kutatási eredmények alapján bizonyított, hogy az EQ és a reziliencia pozitívan korrelál a sikeres vezetéssel. Csakúgy, mint a reziliencia esetén, a kutatási adatok szerint az EQ eredménye megbízhatóbban jelzi előre a sikert, mint az IQ vagy az általános intelligencia. Akik képesek mentálisan kitartani és motiváltnak maradni, azok sokkal hatékonyabban tudják kezelni a válságos időszakokat és jobb döntéseket tudnak hozni, mint a mentálisan kiszolgáltatottabb, a nehézségek láttán könnyen lelkesedésüket vesztő, illetve a helyzet negatív aspektusaira koncentráló menedzserek. Megismerhetjük a kitartásban erős vezetők titkát.

A videó elérhető, ára: 5 000Ft + ÁFA

 

2. Különböző coaching modellek és megközelítések

Daniel Meier: Megoldásközpontú megközelítés (8 perc, angol nyelven, magyar felirattal)

Daniel nemzetközileg elismert Executive- és Team coachként a Brief coachingra szakosodott. A Solutionsurfers nemzetközi coach képző intézet egyik alapítója és igazgatója. Több mint 1500 coachot képzett ki a megoldásközpontú módszer alkalmazására és több könyve is jelent meg a témában. 2001 óta vezetőket és csapatokat fejleszt megoldásközpontú megközelítéssel, komplex fejlesztési programokon keresztül.

 

Egyszerű és gyakorlatias módon mutatja be a megoldásközpontú megközelítést. Megtudhatjuk, hogy coachként és vezetőként egyaránt, hogyan tudjuk beszélgetéseinket a célra, a jövőre, és az erőforrásokra irányítva eredményesebbé, hatékonyabbá és örömtelibbé varázsolni.

A videó elérhető, ára: ingyenes

 

Marcia Smythe PCC: Az agykutatás legújabb felismeréseire épülő SCARF modell (14 perc, angol nyelven)

Marcia Smythe PCC, a NeuroLeadership Institute európai igazgatója, coach, coach-mentor és mestertréner. Szakterülete: coaching készségek, kommunikáció, változáskezelés, személyes motiváció és kiválóság. A NeuroLeadership Institute azon dolgozik, hogy az agykutatás legújabb eredményeit az emberi teljesítmény szolgálatába állítsa, hiszen azok, akik többet tudnak az agyuk működéséről produktívabbak a munkájuk és életük minden aspektusában, gyorsabban oldanak meg problémákat, nyugodtabbak maradnak nyomás alatt, a változás élére állnak, eredményesebben működnek együtt, ill. irányítanak másokat.

 

Marcia röviden és egyszerűen mutatja be David Rock, a NeuroLeadership Institute alapítójának az agykutatás legújabb eredményeire épülő, un. SCARF modelljét. Megtudhatjuk, hogy mi az 5 környezeti tényező (SCARF: Státusz, Biztonság, Autonómia, Kapcsolódás, Igazságosság), amely befolyásolja egy ember érzelmi, ill. tudati állapotát és kiváltja az un. ’közeledő’ ill. ’távolodó’ reakciót. Felhívja a figyelmünket, hogy coacként, ill. vezetőként, milyen körülményeket kell teremtenünk ahhoz, hogy a másik ember belső erőforrásait és kreativitását mozgósítani tudjuk a hatékonyság és az eredményesség érdekében.

A videó elérhető, ára: 4 000Ft + ÁFA

 

John Blakey PCC: A ’Challenging coaching’, a FACTS modell (47 perc, angol nyelven)

John Blakey PCC, az Egyesült Királyság legelismertebb Executive Coachainak és igazgatósági szintű tanácsadóinak egyike, aki számos igazgatósági taggal dolgozott együtt az elmúl években, Európában, Ázsiában, Ausztráliában és Egyesült Államokban. A ’Challenging Coaching: Going beyond traditional coaching to face FACTS’ című könyvében, a coaching munka során fellépő kihívásfokozásnak új és üdítő megközelítését mutatja be.

 

John ’Challenging coaching’ modellje és megközelítése a coaching forradalma. Évtizedek óta megdönthetetlennek tartott coaching elveket vesz górcső alá, megkérdőjelezi ezek relevanciáját a 21. század üzleti környezetében, és gyakorlati példákon keresztül bemutatja, hogy milyen esetekben szükséges a jól bevált alapelvekkel gyökeresen ellentétes megközelítés, az ügyfél, a szervezet, valamint a folyamat hatékonyságának érdekében. Részletesen bemutatja az általa kidolgozott FACTS coaching modellt, amely a visszacsatolás számon kérhetőség, merész célok – ellentétben a SMART célokkal -, a feszültség alkalmazása, rendszerben való gondolkodásra összpontosító praktikus és pragmatikus megközelítés.

A videó elérhető, ára: 5 000Ft + ÁFA

 

Henry Kimsey-House MCC: A Co-Active coaching modell (45 perc, angol nyelven)

Henry Kimsey-House MCC, a coach szakma nagy guruja, a coaching szakma úttörője, a legnagyobb coach képző iskola, a CTI (The Coach Training Institute, 1992) társalapítója, és a világszinten elismert Co-Active coach képzési program, valamint a Co-Active vezetési program atyja. Henry, a coaching szakmában ma alapműnek számító bestseller, a Co-Active coaching társszerzője. A CTI kezdetektől úttörő szerepet vállalt abban, hogy a coaching és az emberi kapcsolatok kezelése elismertséget szerezzen alapvető vezetési kompetenciaként.

 

Henry Kimsey-House, egyszerű és érthető formában foglalja össze az általa megalkotott (1990) Co-Active coaching modell lényegét, amelyről az elmúlt 26 év során több kiadásban is jelent meg könyve. A Co-Active coaching modell, a GROW modell mellett a legismertebb, legelterjedtebb és minden későbbi modell forrása és referencia pontja. Humanisztikus emberkép, keleti filozófiákon alapuló szemléletmód ötvözve a modern pszichológia és vezetéstudomány felfedezéseivel. A felismerésekben, gondolatokban gazdag előadást nem csak coacoknak, hanem olyan vezetőknek is ajánlom, akik kollegáikkal való beszélgetéseiket, kapcsolatukat és együttműködésüket szeretnék hatékonyabbá, eredményesebbé és örömtelibbé varázsolni.

A videó elérhető, ára: 5 000Ft + ÁFA

 

3. ’Leadership’, elmélet és gyakorlat

Henry Kimsey-House MCC: A Co-Active leadership modell (29 perc, angol nyelven)

Henry Kimsey-Hous MCC, a coach szakma nagy guruja, a coaching szakma úttörője, a legnagyobb coach képző iskola, a CTI (The Coach Training Institute, 1992) társalapítója, és a világszinten elismert Co-Active coach képzési program, valamint a Co-Active vezetési program atyja. Henry, a coaching szakmában ma alapműnek számító bestseller, a Co-Active coaching társszerzője. A CTI kezdetektől úttörő szerepet vállalt abban, hogy a coaching és az emberi kapcsolatok kezelése elismertséget szerezzen alapvető vezetési kompetenciaként.

 

Henry nemcsak coaching, hanem leadership programokat is vezet világszerte. Az elmúlt 40 év tapasztalatai alapján teljesen újszerű formában ragadja meg a ’leadership’ fogalmát 5 dimenziós ’Co-Active Leadership’ modelljében. Megtudhatjuk, hogy a vezetés művészete nem más, mint a különböző dimenziók közötti folyamatos választás és mozgás, hogy hatékonyan és felelősséggel legyünk jelen a világban, életünkben és kapcsolatainkban. Mi lenne, ha a vezetést nem csupán funkciónak, pozíciónak vagy tisztségnek, vagy bizonyos exkluzív tehetségek vagy képességek eredményének tekintenénk, hanem annál többnek? Mi lenne, ha a vezetés egy életmód lenne, amely mindenki számára elérhető, nem csak a kiválasztottaknak? Hisz a vezető ott van bennünk, mindenkiben.

A videó elérhető, ára: 5 000Ft + ÁFA

 

Lisa Bloom: Vezetői jelenlét, mítosz és valóság (34 perc, angol nyelven)

Lisa magas szinten képzett profi történetmesélő, coach, tréner és vezetésfejlesztési szakember. A ’Story Coaching’ Inc. és az ICF által is akkreditált ’Certified Story Coach Program’ alapítója.

 

Nemcsak vezetőknek fontos a Vezetői Jelenlét, a ’Leadership Presence’, hanem mindenkinek, aki hitelesen meg akarja mutatni magát a saját valóságában, aki kommunikálni akarja személyes értékét és erősségét, aki kiáll prezentálni vagy akármilyen rövid hozzászólásra egy értekezleten vagy baráti társaságban, jó tisztán látni előtte magunkat. Lisa lerántja, a leplet a ’Leadership Presence’ misztériumáról. Személyes tapasztatai, irodalmi hivatkozások és kutatási eredmények alapján, eddig talán a legátfogóbb képet vázolja fel a vezetői jelenlét természetéről, összetevőiről és alakíthatóságáról. Értékes tények és felismerések vezetőknek és coachoknak egyaránt.

A videó elérhető, ára: 11 200Ft + ÁFA

 

Dorothy Siminovitch, PhD, MCC: Hogyan ismerhető fel és kezelhető a narcisztikus vezető (2×34 perc, angol nyelven, szinkrontolmáccsal)

Dorothy Siminovitch, PhD, MCC nemzetközileg elismert coach és előadó, a Gestalt coaching úttörő személyisége, a Gestalt Coaching Works igazgatója. Egyéni és szervezeti coaching gyakorlata mélyen a Gestalt pszichológia elméletében és gyakorlatában gyökerezik. Kimagasló eredményeket ér el egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt. Különösen sikeresen támogatja ügyfeleit abban, hogy hogyan fejlesszék hiteles jelenlétüket, hogyan érjenek el csúcsteljesítményt, hogyan térhetnek vissza a helyes vágányra kisiklást követően.

 

’Szeresd saját magad, majd felejtsd el és utána szolgáld a világot.’ Természetesen az idézetnek csupán az első harmada vonatkozik a narcisztikus személyiségre, melyet Dorothy az előadása elején a görög mitológián keresztül mutat be. Véleménye szerint a mai világ jellemzői: volatilitás, bizonytalanság, komplexitás és kétértelmű kettősségek (VUCA) kedvez a narcisztikus személyiség, ill. vezető boldogulásának. Ismert példákon keresztül hívja fel a figyelmet ennek veszélyére, amely nem csak az egyes embert, a szervezetet, de a társadalmunkat és a környezetünket is fenyegeti.

A coaching világa tudatosan válik el a terápiás munkától. Ha viszont figyelembe vesszük, hogy sok vezető narcisztikus tulajdonságokkal rendelkezik, akár vezetőként, akár coacként érdekes kérdésekkel kerülhetünk szembe. Megtudhatjuk, hogyan ismerhetjük fel és kezelhetünk egy narcisztikus személyiséget, ill. vezetőt. Hogyan ismerjük fel és értelmezzük a narcizmust a vezetésben? Funkcionálisan hogyan jelentkezik a narcizmus a vezetésben, illetve a munkakapcsolatokban? Mikor jelent a narcizmus problémát az egyén, mások vagy a szervezet számára? Milyen lehetőségei vannak a coachnak, ha a narcizmust felismerik és elfogadják?

A videó elérhető, ára: 8 400Ft + ÁFA

 

Keith Antoine: Teljesítménymanagement coaching stílusban (19+22+12+7 perc, angol nyelven)

Tudjuk, hogy egy olimpikonnak – paralimpikonnak főleg – hatalmas lelkierőre van szüksége ahhoz, hogy kisétáljon 80 ezer ember elé és bizonyítson, miközben egyetlen egy esélye van arra, hogy azt a csúcsteljesítményt nyújtsa, amire már 4 éve készül. Keith-t az elmúlt 22 év során 14 nemzetközi atlétikai csapat mellé választották meg coachnak, és 20 világrekordert, ill. paralimpikont coacholt. 20 éve tevékenykedik coachként az üzleti szférában is, ahol az paralimpikon felkészítése/coachingja során szerzett tapasztalataira építve és ugyanazokat az elveket alkalmazva támogatja ügyfeleit céljaik meghatározásában és elérésében. Keith intervenciói túlmutatnak a puszta coaching tevékenységen. Fókuszterülete a különböző vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése – hatékony célkitűzés, teljesítménymenedzsment, emberek fejlesztése, hatékonyság ösztönzése, kihívást jelentő beszélgetések kezdeményezése – az egyéni, valamint szervezeti hatékonyság növelése, és a kívánt szervezeti eredmények elérése érdekében.

 

Mitől lehet eredményes egy teljesítmény menedzsment beszélgetés? (19 perc, angol nyelven)

Keith, a TRAIN modellre építve bemutatja a hatékony teljesítmény menedzsment beszélgetés 4 fázisát. Részletesen beszél arról, hogy miként tudjuk az általában egyoldalú, formális beszélgetést, egy mindkét fél számára inspiráló, teljesítményre ösztönző közös élménnyé változtatni. Megtudhatjuk, hogy mi az a vezetői coaching kompetencia, amely ezeket a beszélgetéseket hatékonnyá, eredményessé és élvezetessé teszi. Egy vezető szerepe a teljesítmény menedzsment beszélgetések során a másik ember gondolkodásra ösztönzése annak érdekébe, hogy az hozzáférjen belső erőforrásaihoz, problémamegoldó kapacitásához céljai meghatározása és a fejlődés érdekében.

Hogyan tehetjük hatékonyabbá a visszajelzést? (22 perc, angol nyelven)

Tim Gallwey ’Inner Game’ koncepciójára és a saját, sportolók felkészítése során szerzett tapasztalataira építve, a visszajelzésnek egy merőben más koncepcióját vázolja fel, amelyet nem csupán egy már megtörtént esemény/cselekedet utáni külső észrevételnek tekint. A visszajelzés alapvető és legfontosabb feladata a másik ember gondolkodásának ösztönzése saját teljesítményével kapcsolatban, annak érdekében, hogy képessé váljon arra, hogy cselekvés közben felismerje, hogy mi történik benne és hogy hatékonyan tudja saját viselkedését kontrollálni, alakítani a teljesítmény fokozása érdekében. A hatékony visszajelzés növeli a másik ember tudatosságát saját teljesítményével, viselkedésével kapcsolatban és így képessé teszi arra, hogy kialakítsa cselekvés közbeni saját un. ’visszajelzési körét’(feedback loop), amely az igazi változás és fejlődés motorja. Gyakorlati példákon keresztül olyan elgondolkodtató részletek bontakoznak ki az előadás során, amely forradalmasíthatja a visszajelzés gyakorlatát egyéni és szervezeti szinten egyaránt.

Teljesítménycélok a személyes motiváció tükrében. Mi a személyes motiváció 3 eleme, amely elengedhetetlen a teljesítménycélok megvalósulásához. 1. 2. rész? (12+7 perc, angol nyelven)

Keith tapasztalatai alapján nem a folyamat az, ami igazán számít, hanem, a folyamatért felelős vezető képessége, hogy coaching kompetenciáit bevetve, kétoldalú, hatékony beszélgetéseket tudjon folytatni, bármilyen témáról is legyen szó. Olimpikonok példáján keresztül illusztrálja, hogy ahogy egy coachnál úgy egy vezetőnél sem a mások motiválásának képessége az, ami igazán számít egy teljesítménycél esetében, hanem, hogy hogyan tudja a másik embert támogatni saját teljesítménycélja meghatározásában oly módon, hogy az abban megtalálja saját belső motivációjának forrását. Megtudhatjuk, hogy mi a személyes motiváció 3 alapvető eleme, amely elengedhetetlen a teljesítménycélok megvalósulásához. 1. ’Clarity’, a cél egyértelműsége, vagyis teljesen tiszta legyen, hogy mi az, amit el szeretne érni, 2. ’Meaning’, a cél értelme: jelentést, értelmet találjon benne a maga számára, 3. ’Belief’, a cél megvalósíthatósága: feltétlen hit a megvalósulásban. A 2. részben kiderül, hogy a jó teljesítménycélnak mi a 3 kritériuma, hogy biztosítani tudja a megvalósulást, valamint a folyamatos fejlődését.

A videó elérhető, ára: 11 900Ft + ÁFA (19+22+12+7 perc, angol nyelven)

 

 

Julie Starr: Coach szemlélettel a munkahelyen, a vezető, mint coach (1 óra 30 perc, angol nyelven)

Julie Starr, a Starr Consulting alapítója több mint 20 éves coaching és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik a változásmenedzsment terén. Európa-szerte számos nagyvállalatnál nyújt coaching támogatást felsővezetőknek, emellett szerzőként, előadóként ismert szakember, átfogó tanulmányokat folytatott az érzelmi intelligencia és az átalakító vezetés terén. The Coaching Manual (A coaching kézikönyve) című könyvében meghatározza az egyéni coaching alapelveit és leírja gyakorlatát. Vezetők számára írt könyve, a Brilliant Coaching – How to be a brilliant coach in your workplace (magyar fordításban is megjelent: ’Coach szemlélettel a munkahelyen’), praktikus eszköztárat ad az üzleti életben történő coachinghoz. Julie vallja, hogy „A coaching hatékony választ ad sok olyan kérdésre, amellyel napjaink szervezetei szembetalálják magukat, mint pl.: Hogyan vonjuk be az  alkalmazottakat? Hogyan segítsük elő a nyitottságot és a bizalmat? A coaching a szervezeti vezetés egyik alapvető eszköze a közösségek tudatosságának és felelősségvállalásának növelésére. A coaching  kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő kihívásaira választ adjunk.”

 

Julie 90 percben rövid áttekintést ad a coaching szemlélet bevezetésének hatásairól és szükségszerűségéről. Megtudhatjuk, hogy miért van szükség mások elkötelezésére a teljesítmény maximalizálása és a tehetséges kollégák megtartása érdekében. Megismerhetjük, melyek az elkötelezettség alkotórészei, és azok hogyan befolyásolják, más személyek elkötelezettségét, valamint azt is, hogy az elkötelezettség szintje hogyan hat a szervezeti teljesítményre. Julie megosztja hallgatóival azt a szemléletmódot, alapvető viselkedési elveket és coaching eszköztárat, amelyek segítségével a vezetők könnyedén el tudnak kezdeni coacholni.
Áttekintést kapunk arról, hogy az érzelmi érettség (EQ) hogyan hat saját viselkedésükre és a velük dolgozó emberek viselkedésére. Megtudhatjuk, hogy személyes fejlődésünk, mint hiedelmeink, gondolkodásmódunk, hozzáállásunk tudatosítása miként segít abban, hogy hatékonyabb vezetővé váljunk. Kutatási eredmények mutatják, hogy az EQ (érzelmi érettség) terén elért magas eredmények pozitív korrelációt mutatnak a vezetői sikerességgel, valamint, hogy az EQ, megbízhatóbban jelzi előre a sikert, mint az IQ (általános intelligencia). Az általános intelligenciától eltérően az EQ gyakorlással fejleszthető, különös tekintettel mások jobb megértésére, mélyebb önismeretre, fokozott tudatosságra, valamint a többféle viselkedésformából való választás képességére.

A videó elérhető, ára: 17 500Ft + ÁFA

 

 

4. Mentoring, coaching- és mentoring kultúra

Prof. David Clutterbuck: A mentoring elmélete és gyakorlata 1. 2. rész (26+38 perc, angol nyelven)

David vendégprofesszorként coachingot és mentoringot tanít a Sheffield Hallam és az Oxford Brookes egyetemeken. Az European Mentoring & Coaching Council (EMCC) társalapítója és nagykövete; ő honosította meg Európában a strukturált (támogatott) mentorálás koncepcióját több mint 30 évvel ezelőtt, valamint sheffieldi kollégáival ő dolgozta ki a mentorálás fejlesztési modelljét, ami most nemzetközileg – az Egyesült Államokat kivéve – a legelterjedtebben alkalmazott modell, és kulcs-fontosságú szerepet játszott a fejlesztési coaching kialakulásában. 55 könyv szerzője, amelyek mintegy egyharmada coaching és mentoring témával foglalkozik. Davidet választották meg elsőként „Coaching at Work Mentor of the Year”-nek, valamint 15. a „HR most influential” listán. Sir John Whitmoore után ő a második a legjobb Executive Coachok Sunday Independent által összeállított rangsorában. Folyamatos kutatási programja keretében David a coaching és mentoring bevált gyakorlatainak az alapjait vizsgálja, és állandóan hívják előadónak nemzetközi konferenciákra. Szervezetek ezreinek segített világszerte mentoring és coaching képességeik kialakításában.

 

Élvezetes, magával ragadó előadásában átfogó elméleti és gyakorlati képet ad a mentoring fogalmáról, evolúciójáról és gyakorlati alkalmazásáról. Mitológiai vonatkozások, történeti háttér, kutatási eredmények szinesítik előadását. Megtudhatjuk, hogy mi a különbség a mentoring két fő modellje (szponzorálás, fejlesztés), a hagyományos és a fejlesztő mentoring között, valamint hogy miben különbözik, és milyen hasonlóságokat fedezhetünk fel a coaching és mentoring evolúciójában, elméletében és gyakorlatában. Átfogó képet ad arról, hogy hogyan épül fel és mitől lesz sikeres egy mentoring program. Felhívja a figyelmet az un. SMART célok veszélyeire, és arra mikor mozdítja elő és mikor hátráltathatja a változást és fejlődést. Gyakorlati példákon keresztül mutat be két alapvető mentoring és coaching kompetenciát, megismerhetjük a figyelem 5 szintjét és a hatékony kérdések 6 jellemzőjét.

Prof. David Clutterbuck: A mentoring elmélete és gyakorlata 3. 4 rész (21+37 perc, angol nyelven)

A 3. és 4 részben részletesen kifejti a fejlesztő mentoring és fejlesztő coaching közötti hasonlóságokat és különbségeket. Azt a kérdést vizsgálja, hogy mitől lesz eredményes a mentoring vagy az adott mentoring program, valamint ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezeteknek radikálisan változtatniuk kell a tehetség azonosításával, megtartásával és fejlesztésével kapcsolatos jelenlegi gyakorlatukon. Megtudhatjuk, hogy hogyan kapcsolható egymáshoz a coaching, a mentoring és a tehetséggondozás a mai világban, valamint mik az eredményes mentorok és mentoráltak ismérvei: készségek, szerepek és magatartás a legújabb kutatási eredmények tükrében. Tapasztalati és kutatási eredményekre hivatkozva felvázolja, hogy a mentoring és a coaching programoknak milyen kedvező hatásai lehetnek egyéni, csapat és szervezeti szinten egyaránt. Ismeretekben, gondolatokban és felismerésekben gazdag előadásában részletes áttekintést ad a mentoring és coaching kultúra fejlődéséről és szükségszerűségéről.

A videó elérhető, ára: 15 400Ft + ÁFA (1-4.rész)

CHN Tudás videók

9 + 7 =

Von Bartheldné Ábri Judit MA, MCC
Henley Business School (UK) Coaching Tutor
executive coach, coach tréner, vezetőfejlesztő

Elérhetőségeim:
You can find me:

Mobil: +36 30 942 2419
E-mail
Facebook
Linkedin
Skype: judit.abri

 

 

Hiszek a folyamatos tanulásban, hisz ez a fejlődés záloga. A CHN friss nemzetközi tudással ezt támogatja. Coachként, vezetőfejlesztőként is ügyfeleimnek ezt adom tovább.
Tanuljunk együtt a CHN programjain!

Jelentkezz programjainkra, képzéseinkre!

9 + 4 =