Mikor:
2017-09-13 @ 09:00 – 2017-09-14 @ 17:00
2017-09-13T09:00:00+02:00
2017-09-14T17:00:00+02:00
Hol:
Budapest
Magyarország

 

Action Learning Facilitátor Képzés
a LAZY modell alapján


Tematika

I. MI AZ ACTION LEARNING LÉNYEGE

Az Action Learning egy jól bevált, népszerű csoport és team együttműködést előmozdító módszer, aminek a fő küldetése egy adott és égető probléma megoldása oly módon, hogy párhuzamosan több szinten is előmozdítsa a tanulást, mint az egyén, a csapat és a szervezet szintjén is. Ahol csapatok működnek vagy azonos téma mentén egyének kívánnak csoportosan dolgozni, ott kitűnő fejlesztési módszer. A szervezet tagjai behozzák tudásukat, tapasztalatukat, kreativitásukat, hogy közössen hozzá járuljanak az adott probléma megoldásához. Ami eddig nem sikerült most közös erővel megoldásra találhat. És itt nem állunk meg, mert a csoport/csapat segítségével a problémát megosztó személy még akciótervet is kidolgoz, hogy a probléma tényleg a múltté legyen.

II. KINEK SZÓL A KÉPZÉS ÉS MIT AD

A képzésre mindenkit invitálunk, aki csapatokkal és csoportokkal egy kipróbált, bevált módszertan mentén szeretne dolgozni. Mindenkit szeretettel várunk, aki csoportos probléma megoldásra keres eszközt.  Kíváló módszer, hogy a magunk és csapatunk működéséről tanuljunk és közben a szervezet szintjén is tanulságokat vonjunk le. Coachként, HR szakemberként és vezetőként is jól hasznosítható a képzésen szerzett tudás. Az AL módszertan erősíti a tudatos gondolkodást, kreativitást, csapat összhangot és együttműködést.
A képzés során megtanult különböző modellek és színes intervenciós technikák az AL kreatív, rugalmas és helyzet függő alkalmazását teszik lehetővé.
A képzés folyamán részletesen átvesszük, hogy a szervezetben milyen módon lehet bevezetni és alkalmazni az AL-t, és mik az elengedhetetlen feltételei annak, hogy sikerrel használjuk.

III. A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE
1. nap
A csoporttal való  munka elméleti alapjainak és szabályainak megismerése.
Az Action Learning folyamatának megtanulása, ezen belül az alábbi területek részletes kibontása:- Az Action Learning eredete és elmélete az alapoktól
– A csoport/csapat munka alapjai az AL folyamán – a tanulás több szintje
– Coaching elemek az Action Learning alkalmazásakor
– Az Action Learning folyamata
– Az Action Learning szereplői és feladataik
– Intervenciós elemek modellek mentén: a LAZY és GROW modellek
– Facilitátori kreativitás az intervenciókban
– Akcióterv és elköteleződés az Action Learning folyamán

2. nap
–  Az AL szervezeti bevezetése és alkalmazása
–  Action Learning facilitálás gyakorlása,
– Tapasztalati tanulás az egyén,  a csapat és a szervezet működése szintjén.
IV. A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTHATÓ KOMPETENCIÁK Facilitálási készségek

  • Figyelem, kérdezés technika és reflektálás
  • Csoport/csapat dinamikák tudatos felismerése
  • Intervenciós technikák elsajátítása
  • Tudatosság és EQ  fejlesztése

 

A képzés időpontja:    2017. szeptember 13-14.   9:00 – 17:00

Részvételi díj:    115.000 Ft + ÁFA + helyszín költség: 8 000 Ft + ÁFA/nap

A képzéshez 1 alkalom konzultáció jár, de plusz díjazás fejében további gyakorló napot is be lehet iktatni.
A képzés mellé ajándékként 50%-os kedvezmény jár 2017 bármelyik egynapos CHN workshopjából.

A képzést vezeti:   Ábri Judit
https://www.linkedin.com/in/juditabrivonbartheld

A képzés limitált létszámmal folyik.
A jelentkezéseket a részvételi díjak befizetése sorrendjében véglegesítjük.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1810918392492342/

 

 


Ajánlás:

„Két nap, hatfős csoport, új csoportmódszer tanulása? I am in!
A CHN kétnapos AL facilitátor képzése Judit profi vezetésével azon ritka alkalmak közé tar-tozik, amikor az élmény és a kapott tudás felülmúlta a várakozásomat.
Elég sokat dolgozom csoportokkal, így már megtapasztaltam, hogy a csoportfolyamat során megjelenő tudás mindig több és más, mint a csoportot alkotó egyének tudásának összessége. Gyakran tapasztalom azt is, milyen gyógyító, korrekciós vagy fejlesztő ereje lehet a csoport-munkának. Ismerem és használom a coaching fejlesztő és támogató erejét. A palettámról azonban hiányzott valami: a megoldásfókuszú csoportmódszer.
Az AL struktúrája, metódusa, a sorvezető (ami már két nap tréning után a fejemben van) nagyszerű lehetőséget ad számomra, hogy olyan területen is elkezdjek emberekkel foglalkoz-ni, ahol eddig még nem jártam. Egyszerű, világos, mindenkit bevonó (“Dolgoztasd a csopor-tot!”), peer-csoport módszer, ahol a témahozó választ talál a problémájára, és világos akció-tervvel távozik akár már 1 óra közös munka után!
Judit végtelen lelkesedéssel és türelemmel irányítgatott minket a két nap során. Nagyon gyor-san igazi kis csapattá váltunk, nagyon sokat adtunk egymásnak, és kaptunk egymástól. A ta-nulás igazi hands-on folyamat volt, már az első nap a lovak közé csaptunk, Judit bedobott minket a mélyvízbe. Külön ajándéka volt a két napnak számomra az is, hogy két saját kérdé-semet is “megdolgozta” a csapat, konkrét tervekkel és a tennivalók listájával a zsebemben jöttem el.
Köszönöm az élményt, köszönöm az új tudást, amit kaptam! Szeretettel ajánlom a CHN AL képzését mindenkinek, aki szélesíteni szeretné a szolgálatását mint coach, vagy egy nagyon praktikusan használható eszközt szeretne a saját napi, szervezetben végzett munkájához!

Simon Kata
coach, személyközpontú tanácsadó és facilitátor

“Szeretem a megoldás-orientált hozzáállást. Szeretem, ha történnek a dolgok. Cégvezetőként sok esetben volt dilemmám az, hogy hogyan oldjunk meg olyan komplex szervezeti kérdéseket, melyek megvalósításához számos érintett támogatása volt szükséges. Az Ábri Judit megközelítésében kezembe adott AL az a technika, mellyel coachként és most már Action Learning facilitátorként is megbízói támogathatom megbízóimat elhúzódó szervezeti dilemmáik, komplex operatív problémáik megoldásában.  Nem mellesleg saját cégemben is vezetőként tudom használni. Gyors és hatékony módszer!! Ezért ezt a képzést nagyon ajánlom!”

Csényi Csaba
Értékesítési-, üzletfejlesztési tanácsadó és coach
www.ambianceregional.com illetve www.sales-coach.hu

 

“Dinamizmus, Inspiráció, kreativitás. Az Action Learning kiváló lehetőség, hogy tanuljunk magunkról, a csoportról, és a saját csapatunkról.
Az AL. során a csoport tagjai, olyan kreatív gondolatokat indítanak el, és megoldási lehetőségeket hoznak ki önmagukból, és egymásból, amelynek segítségével nemcsak az aktuális probléma, hanem esetleges szervezeti problémák is orvosolhatók.
Business coachként is kiváló eszköz az Action Learning egy hatékony, megoldásközpontú, csoportos problémamegoldásra.
Judit figyelmével, folyamatos reflexióival, és precizitásával adta kezünkbe azt az eszközt, ami a gyakorlás során is tisztán mutatta a csoport erejét.”

Fehér Zsuzsa
Business coach

„Részt vettem a CHN 2 napos AL képzés, ami igazán érdekes és hasznos. Judit na-gyon jól ötvözte a elméleti és gyakorlati elemeket, így sikerült könnyen érthetővé és alkal-mazhatóvá tenni számunkra az AL módszerét. Olyan ez a módszer, mint egy igazi csoda. Pont az történik, amit ígér. Régen voltam olyan képzésen, amiről ennyire felvillanyozva tér-tem haza! Nagyon köszönöm Judit az elhivatott hozzáállásodat és a folyamatos támogatáso-dat!

Nyikon Ágnes
karrier coach, ACC