Mikor:
2018-06-07 @ 09:00 – 16:00
2018-06-07T09:00:00+02:00
2018-06-07T16:00:00+02:00
Hol:
Budapest
Magyarország

2018. június

1.  Vezetés és menedzselés határokon át  
2.  Lépjünk túl a vezetés árnyékán
3.  A következő lépés – Vezetési és szervezeti fejlesztési orien-   
     tációk 2. (személyes/szervezeti) utakon

Előadó:  Anthony Kasozi (B.Soc. Sc, MSc, PhD)
igazgató/tanár/tanácsadó/facilitátor/coach

Bemutatkozik az előadó

Anthony Kasozi a Quilibra Consulting alapítója/igazgatója, valamint több más tanácsadó cég és oktatási intézmény partnere. Sok éves vezetői és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik, képzett oktató, tanácsadó, facilitátor és akkreditált coach. Több, mint 30 éve dolgozik mene-dzserként, vezetőként, vezetői coachként, fejlesztőként és tanácsadóként különböző állami és magán szervezeteknél az Egyesült Királyságban, Európában, Afrikában és Ázsiában. Humán fejlesztésben, a szakpolitika kialakításában, szervezeti és gazdaság fejlesztési kérdésekben nyújt segítséget.

Anthony vezetőként dolgozott az iparban, nem-kormányzati szerv igazgatójaként és felsőve-zetőként területi és nemzetközi nagyvállalati szinten is. Tanácsadói minőségében Anthony sokféle állami és magán szervezetnél, valamint nemzetközi ügynökségeknél és nem-kormányzati szervezeteknél dolgozott az Egyesült Királyságban, Nyugat- és Közép-Európában, Afrikában és Ázsiában. Coachként és mentorként Anthony különböző kulturális, ágazati és szakmai háttérrel rendelkező vezérigazgatók, igazgatótanácsi tagok és felsővezetők fejlődését követte és támogatta. Emellett társszerzője egy vezetésről szóló könyvnek és egy coachingról szóló könyv egyik szerzője is.

Napi munkája során Anthony az üzleti és civil hálózatok fejlesztésének elkötelezett támogató-ja, amelyek az adott közösségekhez kötődnek és azok által számon kérhetőek. Magánember-ként a szegénység emberi következményei fűtik, hogy szenvedélyesen tegyen az üzleti telje-sítmény javításáért, a hasznos oktatás és képzés kiterjesztéséért, a fenntartható tervezés és technológiák megvalósításáért, valamint az eredményes és számon kérhető vezetésért.

Anthony jól ismert arról a „rejtélyes képességéről, amellyel segít az ügyfeleknek feltárni és feltenni azokat a kérdéseket, amelyek megbújnak a mélyben, de nehezen fogalmazzák meg saját maguk és mások számára”. A helyzetnek megfelelően, saját tapasztalatát és meglátásait, mint tanácsadó, menedzser és vezető ajánlja fel ügyfeleinek. A kihívást jelentő meglátások, coaching támogatás és tapasztalati reflexió színes megközelítése lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy jobban megértsék az őket érintő problémákat és az azok megoldására irányuló lehetőségeket. Mindent összevetve, Anthony mindig arra törekszik, hogy ügyfelei fejlődését segítse: hogy ügyesebben oldják meg azokat a nehéz problémákat, amelyekkel szembesülnek, és hogy jobb kapcsolatokat alakítsanak ki és hatékonyabban működjenek határvonalakon át, az éppen aktuális kihívásokon túl is.

Időpont:   2018. június 7.    9.00 – 16.00

3 workshop témát vetett fel Anthony és mivel nehéz választani közülük mind a hármat megmutatom, hogy majd később közösen döntsünk.

A 3 felkínált workshop/téma áttekintése:

1. Vezetés és menedzselés határokon át
Ez a workshop azt vizsgálja, hogy különböző szerepeink során (coachok, menedzserek vagy vezetők) hogyan tudjuk jobban megérteni, támogatni és vezetni azokat, akik számukra isme-retlen terepen mozognak vagy kulturális, személyes, illetve társadalmi szempontból komoly kihívásokkal néznek szembe. Lényeges, hogy mind a formális, mind az informális határokon át képesek legyünk hatékonyan dolgozni. Meg kell értenünk a határok célját és szerepét, érté-kelnünk kell, hogy különböző típusú határok léteznek és azonosítanunk kell, hogy melyek azok, amik igazán számítanak – mikor és mennyiben. Ahhoz, hogy menedzserként és coach-ként igazán jártasak legyünk, hozzáértő módon kell foglalkoznunk az ismeretlen és új hatá-rokkal. Ezen felül el kell sajátítanunk és gyakorolnunk kell azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy alakítsuk és átrendezzük a különböző fajta határokat.

2. Hogyan lehet erős vezetőkkel coachként hatékonyan dolgozni, hogyan kell vezetőként magad, csapatod és a szervezetet kezelni a belső vezetői én és tudatosságtól kiindulva a külső kapcsolódás felé – vezető és árnyéka
Ez a workshop azt vizsgálja hogy milyen különböző módokon viszonyulhatunk és kapcsolód-hatunk a dolgokhoz és a vezetőkhöz, és ezáltal hogyan tudjuk hatékonyabban egyensúlyba hozni az előnyös és a kihívást jelentő szempontokat a vezetés és a vezető szemszögéből az egész szervezetben. Ez a tágabb megközelítés és egyensúlyra törekvés a vezetőnél a belső tudatosság és a kifelé nyújtott alkalmazkodás és kapcsolódás terén, lehetővé teszi egész cso-portok és közösségek számára, hogy elköteleződötten megteremtsék és támogassák a vezetők hatékonyságát. Ez a fajta elköteleződés feltétlenül szükséges, amikor a különböző szervezetek és közösségek a legnagyobb kihívást jelentő kérdésekkel és problémákkal küzdenek. Ez ugyanakkor lehetővé teszi a különböző szintű vezetők számára, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni. Ha túllépünk a vezetés árnyékán, az megteremti annak a lehetőségét, hogy elmoz-duljunk az egyéntől a kollektív irányába, az „éntől” a „mi” felé. Ezáltal az is lehetségessé válik, hogy átgondoljuk, mire van szükségünk ahhoz, hogy olyan vezetői stílust és gyakorla-tot alakítsunk ki, amely egy folyamatos elmélyülésre alapoz, és ami túlmutat azon, hogy csak „hozzuk helyre a dolgokat és fejlesszük magunkat”.

3. A következő lépés – vezetési és szervezeti fejlesztési orientációk a többedik változás         mentén

Ez a workshop arra keresi a választ, hogy milyen módon tud megújulni a személyes és a szer-vezeti fejlődés. A változás abból áll, hogy elmozduljunk attól, hogy jobban és hatékonyabban tegyük a dolgunkat, afelé, hogy jobb dolgokat és sok és még több, különböző dolgot valósít-sunk meg. Tudjuk, hogy az igazi személyes és szervezeti fejlődés túlmutat azon, hogy SMART célokat tűzzünk ki és jól kidolgozott fejlesztési tevékenységeket végezzünk. A vál-tozó világ által olyan új valósággal állunk szemben, ahol az a törekvésünk, hogy új jelenleg ismert készségeket sajátítsunk el, egy olyan világra készít fel minket, amely már nem is léte-zik. A szervezeteknek egyszerre kell „újat tanulni” és „felejteni”, ha fenn akarnak maradni. Egy olyan kölcsönösen összekapcsolt világban, ahol a sorsunkat egy sor egymástól függő és egymásba kapcsolódó dolog alakítja, határozza meg és befolyásolja, semmilyen csak az egyén egyedüli dolgát figyelembe vevő dolog nem fog működni és nem segít felkészülni a minket érő kihívásokra.

JELENTKEZÉS