Mikor:
2017-11-28 @ 09:00 – 16:00
2017-11-28T09:00:00+01:00
2017-11-28T16:00:00+01:00
Hol:
Budapest
Magyarország

2017. november

Elpazarolt gondolatok!  – A kreativitás stratégiai szerepe

Előadó:   David J Hall
vezérigazgató, vendégtanár, cégalapító

Bemutatkozik az előadó

David J Hall 2011-ben megalapította az Ideas Centre-t (Ötletközpont), ami a kreativitás és az innováció iránt érzett szenvedélyéből fakadt. Korábban már bizonyította vezetői rátermettsé-gét különböző igazgató tanácsi pozíciókban, több különböző ágazatban is, a magán és az ál-lami szférában egyaránt.
Az Ideas Centre létrehozása előtt 10 évig Dave Hall a HFL Sport Science Ltd. vezérigazgató-ja volt, amely egy Newmarket-i központtal rendelkező gyógyszer-felügyeleti és megbízásos alapon kutatási tevékenységet ellátó vállalat. Általánosságban, 1984 óta többféle gyártó, szol-gáltató és technológiai transzfert alkalmazó cégnél dolgozott mérnöki, marketing és gyártás-irányító pozíciókban. A kreativitás, az innováció és a tökéletes szervezeti kultúrának a megta-lálására való törekvés eddigi életpályájának fő jellemzői.

 

Néhány kiragadott eredménye:

  • bekerült a Times Top 100 olyan cége közé, ahol a legjobb dolgozni
  • E-on díj – „Az Egyesült Királyság legenergikusabb főnöke!” (2007)
  • 2007-ben vendégoktató lett a Bedfordshire-i Egyetem Üzleti Kreativitás tanszékén

Időpont:   2017. november 28.    9.00 – 16.00

A workshop tervezett tartalma

A világ egyre gyorsabb ütemben változik, de azok a döntések, amelyeket meghozunk és azok a viselkedési formák, amelyeket mutatunk a „vélelmezett realitás” modelljén alapulnak, ame-lyek gyökere és kiindulópontja saját felfogásunk a múlt elavult mintáiról. KÖTELEZŐ olyan gyakorlatot és módszereket találnunk, amelyek megkérdőjelezik az elavult mintákat azért, hogy szabaddá tegyük gondolkodásunkat, hogy friss és újszerű (azaz kreatív) elképzeléseket alkossunk, melyekből ezt követően innováció lesz.

Ez a workshop bemutatja, hogy hogyan szabadulhatunk meg azoktól a korlátoktól, amelyek mindannyiunk elméjében léteznek, annak érdekében hogy szabadjára engedjük az Áttörést Eredményező Gondolat erejét, hogy olyan ötletekkel álljunk elő, amelyek újszerűek és egy-ben hasznosak is. A kreativitás kultúrája lényegesen megkülönböztet egy vállalkozást azáltal, hogy vonzza és megtartja a legjobb alkalmazottakat, mialatt növeli a hozzáadott értéket.

Eredmények
A résztvevők a következőket ismerik meg:

•    a vállalatuk kultúráján belüli kreatív gondolkodás stratégiai előnyeit;
•    azokat a korlátokat, amelyek minden egyén elméjében léteznek, és amelyek erőtelje-sen blokkolják a kreativitást;
•    konkrét technikákat, amelyekkel le tudják küzdeni ezeket az akadályokat;
•    egy gyakorlati és rendszer szemléletű megközelítést arra, hogy hogyan tudják megho-nosítani a kreativitást a vállalati kultúrában.

Megközelítés
Azáltal, hogy azonosítjuk a kreativitást hátráltató leglényegesebb akadályokat, lehetővé válik az, hogy olyan stratégiákat fejlesszünk ki, amelyek legyőzik ezeket és csak ezt követően tu-dunk szabad utat engedni a minden egyes dolgozóban rejlő, de jelenlévő kreativitásnak.

A workshop a következő témákat járja körbe:

1.    Korlátok
−    A gondolkodási folyamat
−    Az agy, mint mintaalkotó rendszer
−    Gondolkodásmód
2.    Megoldások
−    Játékosság
−    Kreatív problémamegoldó technikák
Esettanulmányokkal fogjuk bemutatni – hogy senkinek ne legyenek kétségei – a kreativitáson alapuló kultúra megteremtésének előnyeit.