Mikor:
2018-03-22 @ 09:00 – 16:00
2018-03-22T09:00:00+01:00
2018-03-22T16:00:00+01:00
Hol:
Budapest
Magyarország

2018. március

Nagy változások előidézése: melyek azok a bölcsességek, amelyek
inspirálnak, segítenek jól vezetni és nagy változásokat végrehajtani

Előadó:    Neil Scotton, B.Tech. (Hons), C.Eng, FRSA, PCC
coach/katalizátor/rovatvezető/tanácsadó/facilitátor/előadó/szerző
www.enablingcatalysts.com

Bemutatkozik az előadó

Ha vezető vagy, milyen célból vezetsz? Mennyire erős a közös törekvés a csapatodban és a szervezeten belül? Mire vagy igazán képes – emberként, vezetőként, katalizátorként az adott szervezetben? Valójában mire képes a szervezeti vagy a te részleged? Ha arra gondolsz, hogy mások a jövőben hogyan emlékeznek majd vissza rád és a vezetői tevékenységedre, ez ho-gyan segít most téged abban, hogy a legbonyolultabb problémáidat megold és mostani válasz-tásaidat és cselekedeteidet ösztönözze?

Neil Scotton csapatoknak és vezetőknek segít a nagy változások elérésében. Egy igazi vezető gondolkodó, akit az vezérel, hogy támogassa azokat, akit egy jobb jövő megteremtésén fára-doznak. Munkája lényegét jól összegzi az a szervezet, amelynek társalapítója lett 2011-ben – The One Leadership Project (Az egyetlen vezetésről szóló projekt). Ez a projekt úgy segít a csapatoknak és egész szervezeteknek a nagy változásokat létrehozni, hogy „egyként” működ-nek és a vezetők azáltal lesznek eredményesek, ösztönzőek és reziliensek, hogy önmagukkal is „egyek” és azonosulni tudnak. Az ügyfelek a csapaton és a szervezeten belül újfajta visel-kedést és kultúraváltást, a világban pedig rendkívüli eredményeket és pozitív hatást érnek el. Az ügyfelek között megtaláljuk az Arthritis Research UK-t, a Macmillan Cancer Support-ot, a Royal Society of Wildlife Trusts-ot, a Santandert, a University of Sussex-et, a University of Surrey Business School-t és sokan másokat.

Neil ugyanakkor „a coachok coacha”, a coaching szakmán belüli díjnyertes és vezető coac-hok támogatója is. Az ICF Egyesült Királyságbeli tagszervezetét abban az időszakban vezet-te, amikor az példátlan növekedést mutatva a világ legnagyobb tagszervezetévé vált. Neil megkapta az International Coach Federation (Nemzetközi Coach Szövetség) elnökének díját „evolúciós vezetéséért” és „a globális coaching szakma sikeréhez való hozzájárulásáért”. A több, mint 25000 coach tag közül őt választották ki arra, hogy közreműködjön az ICF 20. ju-bileumi eseményének szervezésében és levezesse azt, melyen a világ 100 legnagyobb befo-lyással rendelkező coachai találkoztak, hogy megvitassák az ICF addig elért eredményeit és annak jövőbeli irányát.

London, Helsinki, Moszkva, Montreal, Isztambul és sok más helyszín közönsége előtt tartott inspiratív előadásokat.

Eredeti szakmája okleveles mérnök, így a kemény realitást a legmagasabb célokkal és lehető-ségekkel tudja párosítani. Az a rovat, amit Dr. Alister Scottal közösen vezet a Coaching at Work magazinnál, és amely a coachok és a coaching szerepét vizsgálja korunk nagy kérdései kapcsán, megkapta a folyóirat „Best Thought Leadership” (Legjobb gondolati vezetés) díját.

Neil a játékosságot az alapossággal kombinálja. Egy nemrégiben tartott workshopon a követ-kező kérdéssel indított: „Coacholnád-e Donald Trumpot?” Ahogy a résztvevők túljutottak a nevetésen, feltártak néhányat legmélyebb hiedelmeik, mozgatórugójuk, értékeik és coaching munkájuk céljai közül.

Neil és Alister publikációjáról a Peter Cheese által vezetett Legacy Thinking, aki a Chartered Institute of Personnel Development (Személyzeti fejlesztési intézet) vezérigazgatója is, a kö-vetkezőket mondta: „Ezek az elvek és gondolatok az összes érintett és felelős vezetőnél visszhangra fognak találni.” Peter Hawkins professzor „inspiratívként és gondolatébresztő-ként” jellemezte. Keith Bowring, az Elite Coaching for English Rugby vezetője és a walesi nemzeti válogatott korábbi edzője a Neil által vezetett workshopról a következőket mondta: „Ez volt az egyik leginkább gondolatébresztő workshop, amin valaha is részt vettem.” A Legacy Thinking megközelítés beemelése a szervezetekbe segített megvalósítani a kultúravál-tást és elnyerni a „legjobb munkahely” díjat.

Legújabb munkájuk a The Little Book of Making Big Change Happen’ (A nagy változások megvalósításának kis könyve) erre épül. Ebben megjelenik mindaz, amit azoktól a rendkívüli emberektől tanultak, munkájuk során, akik szervezeteiken belül és azon túl is olyan hatást értek el, ami messze meghaladja a vártat és az elvárhatót.

Az ajánlások között a következők olvashatók:

Andrew Wolstenholme OBE FR. Eng FICE, vezérigazgató, Crossrail (Európa legnagyobb infrastruktúra projektje): „… nagyon értékes útmutató – olyan emlékeztetők, amikre folytono-san hivatkozni kell, gyakorolni és megvalósítani őket.”

Susan Allan, Chief Transformation Officer (Az átalakításért felelős vezető), Santander UK: „Az értelem nyugodt hangja, amely egyaránt hasznos lesz a vezetők és csapataik számára. Nagyon élveztem az olvasását.”

Dr. Mark Williamson, az Action for Happiness (Tégy a boldogságért) igazgatója: „… egyedi és hiánypótló! Tökéletes azon emberek és csapatok számára, akik nagymértékben hozzá akarnak járulni a világ dolgaihoz – és azoknak, akik boldogabbá és reziliensebbé akarják közben tenni szervezeteiket.”

Időpont:   2018. március 22.     9.00 – 16.00

A workshop tervezett tartalma

Ahogy említettük, a változáshoz a siker arról szól, hogy „Egyek” legyünk. Segítünk az embe-reknek abban, hogy csapataik nagyszerűen együtt, „egyként cselekedjenek”, segítünk a veze-tőknek abban, hogy szervezetük „egyként működjön”, olyan értékek mentén, amelyeket meg-élnek, ahelyett, hogy csak jelszavakat írnának a falakra. Ezáltal nyerhetnek olyan díjakat, me-lyek azt igazolják, hogy ez egy kiváló munkahely, ami egyben rendkívüli eredményeket is produkál. Segítünk az embereknek, hogy a meghatározó kapcsolatok, mint például az elnök és a vezérigazgató egyként dolgozzanak és képesek legyenek félelem nélkül megbirkózni az igazán nehéz ügyekkel, hogy a legjobb döntéseket hozzák, valamint segítünk a vezetőknek, hogy önmagukkal „egyek” legyenek – pihentebbek, világosabban gondolkodók, magabizto-sak, olyanok, akik az álmokat képesek valóra váltani.

Mindezek által segítünk a szervezeteknek, hogy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amelyek ösztönzőleg hatnak dolgozóikra, támogatóikra és partnereikre. Segítünk a szervezeteknek abban, hogy olyan készségeket fejlesszenek ki működésük során, amik lehetővé teszik a be-lülről jövő kultúraváltást (ahelyett, hogy okos tanácsadók kívülről érkezve megmondják ne-kik, hogy mit kellene tenniük). Segítünk a felsővezetői csapatoknak abban, hogy kimagaslóan jól működjenek együtt. Segítünk nekik abban is, hogy új megvilágításban lássák legfontosabb ügyeiket, beleértve az összes érdekelt fél álláspontját. Segítünk a vezetőknek abban, hogy emberként fejlődjenek, valamint, hogy úgy módosítsák, adaptálják meggyőződésüket és vi-selkedésüket, hogy ne csak eredményesebbek legyenek, hanem hogy sokkal jobban azono-sulni tudjanak önmagukkal, hogy hitelesek legyenek. Segítünk az embereknek megtalálni céljaikat, egyfajta mély elégedettséget, közös célt és bajtársiasságot munkájuk során, vala-mint annak képességét, hogy nyílt és őszinte beszélgetéseket folytassanak és elősegítjük a bátorítását, az elismerését és megbecsülését mindannak, amit tesznek.

A nagy változás tehát az egyénekben lezajló belső változás, az a hatalmas változás, ami akkor következik be, amikor egy csapat teljes erőbedobással kezd dolgozni, a nagy változás az, ami akkor történik meg, amikor egy egész szervezet egyként működik. Mi nagyon szeretünk olyan szervezeteknek segíteni, amelyek átalakítják a rendszert és nagy változásokat hoznak létre a világban. Ügyfeleink olyan komoly kérdésekkel és kihívásokkal szembesülnek, mint betegsé-gek, környezeti károk, vágy a kiváló lakó- és munkahely megteremtésére, a legkiszolgáltatot-tabb emberek segítése, valamint az, hogy az egyes vállalatokhoz szívesen menjenek az embe-rek dolgozni – hogy a cégek a legjobb dolgozókat és ügyfeleket tudják toborozni és megtarta-ni – és a szervezetek segítsenek dolgozóiknak abban, hogy a stresszből eredő nyomással megbirkózzanak.
Amit nyújtunk, az a gyakorlati tapasztalat, bevált modellek, mély bölcsesség és rendkívüli kihívást jelentő, átformáló beszélgetések koktélja.
Ezen a workshopon Neil megosztja a könyv azon megfigyeléseit, tanulságait, gondolatait és elveit, amelyek megállítják, gondolkodásra késztetik, és talán arra ösztönzik a résztvevőket, hogy teljesen másképp cselekedjenek.
Minden, amit megoszt, azért került kiválasztásra, mert nagyon eredményes vezetőktől szár-mazik, vagy, mert nagy hatást gyakorolt rájuk, és mert következetesen átalakítja a coaching beszélgetéseket.

Kérjük, hozzák magukkal legnagyobb kihívást jelentő kérdéseiket és problémáikat vagy leg-nagyobb lehetőségeiket és álmaikat és lehetőség lesz a workshop folyamán arra, hogy olyan módon lendítsük azokat előre, amit eddig még el sem tudtak képzelni.
A The Little Book of Making Big Change Happen már kapható.

JELENTKEZÉS